Somatisk sygdomslære og farmakologi 2

Somatisk sygdomslære og farmakologi 2

Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter. Bogen er grundigt gennemskrevet efter den nyeste uddannelsesordning 2013.

Læs mere

Del 1: Generelt om faget
Efter en introduktion til faget følger et kapitel om undersøgelser, hvor social- og sundhedsassistenteleven får en grundig gennemgang af de mest kendte undersøgelsesmetoder. Undersøgelserne er rigt illustreret, så eleven kan se, hvordan de foregår i praksis.

Kapitlerne om kroniske sygdomme og om akutte situationer gør det klart for eleven, hvor forskellige mennesker med akutte og kroniske tilstande skal håndteres. ABCD-princippet anvendes ved akutte tilstande.

Hygiejnekapitlet gennemgår principperne for god hygiejne og handlinger, der udføres på baggrund af de hygiejniske principper. Eleven får samtidig indsigt i betydningen af god hygiejne. 

I kapitlet ’Den normale aldring’ arbejder eleven med de grundlæggende aldringsprocesser og lærer samtidig at adskille aldring fra sygdom.
Og det nye kapitel, ’Den opererede patient’, gennemgår assistentens generelle præ- og postoperative opgaver.

Del 2: Specifik anatomi, fysiologi og sygdomslære
Hvert kapitel gennemgår menneskets normale anatomi og fysiologi, der knytter sig til de enkelte organsystemer. Social- og sundhedsassistenten skal kunne observere afvigelser fra kroppens normale anatomi og fysiologi, og bogen gennemgår derfor de hyppigst forekommende sygdomme, de mest almindelige medicinske og kirurgiske behandlinger og forebyggelsestiltag. De studerende kan med fordel læse del 2 parallelt med del 2 i Sygepleje 2, da de to bøgers kapitler om de forskellige organsystemer supplerer hinanden og kommer i samme rækkefølge.

Del 3: Farmakologi
Del 3 handler om den farmakologi, der benyttes i behandlingen af de mest almindelige sygdomme. Både den almene farmakologi og speciel farmakologi gennemgås. Den almene farmakologi er om lægemidlers egenskaber, optagelse, fordeling og udskillelse fra organismen og deres påvirkning af forskellige processer i kroppen. Den specielle farmakologi er både knyttet til sygdomslæren i del 2 og kan ses i oversigten over lægemiddelgrupper bagest i bogen.

Social- og sundhedsassistenten skal kunne administrere og give medicin. I kapitlet ’Medicingivning og administration’ gennemgår bogen assistentens ansvarsområde på dette felt.

Praktikken indgår naturligt i bogen. De mange cases, billeder fra praksis, praktikøvelser og refleksionsrum undervejs er tænkt som en hjælp til, at eleverne indøver en refleksiv praksis.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1 Generelt om faget
Kapitel 1 Hvad er somatisk sygdomslære og farmakologi? (Kirsten Kiel Nielsen og Jeanne König Josefsen)
Kapitel 2 Undersøgelser (Lis Tjørnelunde Pedersen) 
Kapitel 3 Kronisk sygdom (Lis Tjørnelunde Pedersen)
Kapitel 4 Akutte situationer (Helle Bischoff) 
Kapitel 5 Hygiejne og forebyggelse af infektioner (Anne Marker) 
Kapitel 6 Den normale aldring (Tanja Holm) 
Kapitel 7 Den opererede patient (Vibeke Skov)

Del 2  Specifik anatomi, fysiologi og sygdomslære
Kapitel 8 Bevægeapparat (Dan Mathiasen) 
Kapitel 9 Hud og temperatur (Tanja Holm og Majbritt Nyholm)
Kapitel 10 Sanser (Helle Bischoff)
Kapitel 11 Luftveje (Tanja Holm og Majbritt Nyholm)
Kapitel 12 Hjerte og kredsløb (Arne Lykke Viborg)
Kapitel 13 Blod, lymfe og immunforsvar (Arne Lykke Viborg)
Kapitel 14 Nervesystem (Lisbet Sørensen)
Kapitel 15 Fordøjelse (Helle Bischoff)
Kapitel 16 Nyrer, urinveje og væskebalance (Randi Henriksen)
Kapitel 17 Hormoner og stofskifte (Arne Lykke Viborg)
Kapitel 18 Kønsorganer (Dan Mathiasen)
Kapitel 19 Celler og væv (Helle Ørnsvig Nielsen)

Del 3 Farmakologi
Kapitel 20 Generel farmakologi (Christinna Marinakis) 
Kapitel 21 Medicingivning og -administration (Lise Dige Pedersen og Jeannie Østerberg) 
Tillæg: Oversigt over lægemiddelgrupper (Kirsten Kiel Nielsen og Jeanne König Josefsen) 

Læsevejledning

Somatisk sygdomslære og farmakologi 2 er en lærebog til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Vi har glædet os til at skulle præsentere bogen for dig efter den seneste revision af din uddannelse. Den indeholder emner, som er relevante for dig i din uddannelse på skolen og i praktikken. Derudover vil du også kunne bruge bogen i dit fremtidige arbejde som uddannet social- og sundhedsassistent.

Vi har valgt at bygge bogen op på en måde, som vi håber, du synes er spændende. Det skal meget gerne være nemt for dig at finde rundt i bogen, og her kommer derfor en kort gennemgang af bogens opbygning.

Kapitlernes opbygning
Når vi mennesker skal sætte os ind i nyt teoretisk stof, er det vigtigt, at der er en genkendelighed. Alle kapitlerne starter med to cases. I casene får du mulighed for at danne dig nogle billeder af arbejdet som social- og sundhedsassistent:

 • hvordan det kan opleves at være patient på et hospital
 • hvordan det er at få besøg af en social- og sundhedsassistent i eget hjem
 • hvordan det kan opleves at arbejde på et hospital eller i hjemmeplejen.

I den ene case får du derfor en beskrivelse set fra patientens eller borgerens side, og i den anden case en beskrivelse, som ser den samme sag fra social- og sundhedsassistentens side. Casene handler om nogle af de emner, der efterfølgende behandles i kapitlet.

I slutningen af hvert kapitel findes Refleksionsrum 1 og 2, hvor man reflekterer over de to cases med udgangspunkt i teorien fra kapitlerne.

I det første refleksionsrum er det forfatteren til kapitlet, der viser dig, hvilke refleksioner over case 1 der er relevante. I det andet refleksionsrum skal du selv på arbejde. Her stiller forfatteren dig nogle refleksive spørgsmål, der skal få dig til at tænke over case 2 på baggrund af den gennemgåede teori.

Undervejs i hvert kapitel møder du også praktikøvelser. Det er nogle øvelser, du kan foretage, mens du er i din praktikperiode. Idéen er nemlig, at du også arbejder med bogen i praktikken, hvor teori og praksis skal kædes sammen til gavn for dig selv og de patienter eller borgere, du samarbejder med.

Forslag til litteratur og links m.m. findes bagest i hvert kapitel.

God læselyst!
Kirsten Kiel Nielsen og Jeanne König Josefsen (fagredaktører)

Anvendt litteratur

Her kan du finde den anvendte litteratur fra Somatisk sygdomslære og farmakologi 2:

 • Ambulancefag 1. Kim Dalgaard m.fl. (red.). Munksgaard Danmark, 2008.
 • Ambulancefag 2. Kim Dalgaard m.fl. (red.). Munksgaard Danmark, 2007.
 • Apopleksi i hverdagen. Doris Christensen. Munksgaard Danmark, 2006.
 • At være i verden med kronisk sygdom. M. Bache og B. Østerberg. Gyldendals Bogklubber, 2006.
 • Bedre brug af medicin i hjemmepleje og på plejehjem. Evalueringsrapport. Pharmakon 2010. Læs rapporten Bekæmpelse af infektionssygdomme – Statens Serum Institut 1902-2002. Klaus Jensen. Statens Serum Institut, 2002. her: http://pharmakon.dk/Editor/assets/files/Aps/Forskning_og_forsoeg/Rapport_final_med_bilag.pdf
 • Det sunde og det syge menneske. Vegard Bruun Wyller. Gads Forlag, 2008.
 • Det sunde og det syge menneske bind 1. Vegard Bruun Wyller. Gads Forlag, 2011.
 • Din viden. For dig med vandladningsbesvær, nr. 2/2005. Se artiklen Drik vand efter tørsten. Søren Nielsen. Coloplast 2005.
 • Farmakologi. Inge Olsen. Munksgaard Danmark, 2004.
 • Folkesundhedsrapporten 2007. Statens Institut for Folkesundhed. Kan findes på: www.si-folkesundhed.dk.
 • Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Pharmakon, 2002.
 • Forebyggelse i alderdommen – afsnit om Forebyggelse og sundhedsfremme i alderdommen. Kirsten Avlund m.fl. (red.). E-bog. Dafolo Forlag, 2010.
 • Et patientsikkerhedsperspektiv på medicinering i Danmark 2009. Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
 • Grundlæggende mikrobiologi og infektionsmedicin. Claus Østergaard. Gyldendal Akademisk, 2009.
 • Idemad, nye veje. G. Ovesen og G. Strøm. Dansk Parkinsonforening, 2000.
 • Ind under huden. O. Nielsen og A. Springborg. Munksgaard Danmark, 2005.
 • Klinisk farmaci på plejehjem og i hjemmeplejen. Produceret for Danmarks Apotekerforening af Pharmakon, september 2003.
 • Laboratorieundersøgelser. Klinik og biokemi. Linda Hilsted m.fl. FADL, 5. udgave, 2010.
 • Lov om lægemidler §2 (Lov nr. 1180 af 12. december 2005). Loven omfatter også svangerskabsforebyggende midler.
 • Mave- og tarmsygdomme. Ole Hart Hansen og Jan Søltoft. Munksgaard Danmark, 5. udgave, 2002.
 • Medicingennemgang på plejehjem og i hjemmeplejen. Produceret for Danmarks Apotekerforening af Pharmakon, september 2003.
 • Ny aldersforskning – resultater og perspektiver. ÆldreForum, december 2004.
 • Orientering om blodprop og blødning i hjernen. HjerneSagen, 2007.
 • Orientering om sproglige vanskeligheder efter en blodprop eller blødning i hjernen. S. Karlshøj og E. Bertelsen. HjerneSagen, 2004.
 • Parkinsons sygdom. En bog for patienter, pårørende og behandlere. L. Werdelin. Munksgaard Danmark, 2006.
 • Patientuddannelse. At leve med kronisk sygdom. Kate Lorig m.fl. Komiteen for Sundhedsoplysning, 2005.
 • Pårørende – et liv med Parkinson. Else Steenbuch Yde (red.). Zalamanca, 2004.
 • Sklerosetræthed. En brugsbog til personer med multipel sklerose og deres pårørende. M. Bache og B. Østerberg (red.). Sanofi-Aventis, 2007.Sundhed, etik og omsorg – afsnit om Gerontologi og geriatri s. 456-483. Rie Fløystrup m.fl. (red.). Gads Forlag, 2004.
 • Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren, del 6: Krav til infektionsprofylakse ved brug af urininkontinenshjælpemidler til engangsbrug. Dansk Standard, 2006.
 • Sund mad ved sclerose. Teori og opskrifter. Gunda R. Jensen. Sanofi-Aventis, 2006.
 • Sundhed sidder mellem ørerne – det at leve med en kronisk sygdom. Svend Andersen. Hornslet Bogrtrykkeri, 2003.
 • Sygeplejebogen 3. Teori og metode. Birthe Kamp Nielsen (red). Gads Forlag, 3. udgave, 2011.
 • Sygeplejeprocedurer og -teknikker. Birthe Kamp Nielsen (red). Gads Forlag, 2. udgave, 2009.
 • Sådan håndterer du lægemidler – en håndbog for sundhedspersonalet. Københavns Kommune, 3. reviderede udgave, 2007.
 • Tværfaglig geriatri – en indføring. Margareth Bondevik og Harald A. Nygaard (red.). Oversat af Marianne Hjortså. Gads Forlag, 2. udgave, 2007.
 • Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Sundhedsstyrelsen, 2006.
 • Ældre og forebyggende hjemmebesøg. ÆldreForum, december 2005.
Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramateriale til bogen Somatisk sygdomslære og farmakologi 2:

Mål og indhold

Praktikøvelser

MiniordbogSomatisk sygdomslære og farmakologi 2
Anne Marker, Arne Lykke Viborg, Christianna Marinakis, Dan Mathiasen, Helle Bischoff, Helle Ørnsvig Nielsen, Jeanne König Josefsen, Jeannie Østerberg, Kirsten Kiel Nielsen, Lis Tjørnelunde Pedersen, Lisbet Sørensen, Lise Dige Pedersen , Majbritt Nyholm, Randi Henriksen, Tanja Holm & Vibeke Skov
Redigeret af: Kirsten Kiel Nielsen & Jeanne König Josefsen
1. udgave 2013

ISBN: 9788712047513
Antal sider: 494 sider
Pris: 420,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Udstyr: Firefarvet, rigt illustreret, hæftet, miljøvenligt genbrugspapir, onlinebog med lydbog og ekstra materialer.

Lignende bøger