Sygepleje 2

Sygepleje 2

Bogen indgår i Sosu Care-serien til social- og sundhedsassistenter og er grundigt gennemskrevet efter den nyeste uddannelsesordning i 2013.

Læs mere

Del 1: Generel sygepleje
Som det første i bogen har kapitlet om etik en central placering. Her arbejder eleven med vigtige emner som menneskesyn, selvbestemmelse, respekt og magt.
De mest grundlæggende teorier om sygepleje gennemgås i kapitlet ’Sygeplejeteorier’. Det drejer sig om klassiske teorier, som fortsat er aktuelle i plejen, og som har dannet fundamentet for udvikling af faget

Kapitlet ’Den grundlæggende sygepleje’ kæder sygeplejeteorierne om menneskets grundlæggende behov sammen med sygeplejefaglige handlinger om personlig pleje.

Der er to nye kapitler, som handler om sygepleje ved søvn og hvile samt smerter.

Inden social- og sundhedsassistenteleven møder praksis, kan det være en fordel at kende de forskellige plejeformer i praksis. Samtidig gennemgår kapitlet ’Plejeformer og organisering af arbejdet’ også fordele og ulemper ved de forskellige plejeformer og ved it-dokumentation af plejen.

Del 2: Specifik sygepleje
Anden del gennemgår sygeplejen hos borgere og patienter med sygdomme i organsystemerne.
Opdelingen i organsystemer stemmer overens med hospitalernes specialeopdelinger og er med til at skabe genkendelighed hos de studerende. Denne del af bogen kan med fordel læses parallelt med Somatisk sygdomslære og farmakologi 2, da de to bøgers kapitler om de forskellige organsystemer supplerer hinanden og kommer i samme rækkefølge.

Det social- og sundhedsassistenten skal varetage bliver fremover mere specialiseret, og bogen gennemgår både steril teknik ved sårpleje og ved anlæggelse af venflon og kateter. Nedlæggelse af ernæringssonde gennemgår bogen også. I kapitlet ’Bevægeapparatet’ finder læseren et eksempel på det accelererede patientforløb, der skal sikre patienten høj kvalitet under indlæggelsen.

Del 2 slutter med et kapitel om palliation, som er et område, hvor social- og sundhedsassistenten i højere grad end tidligere skal kunne bidrage med sine kompetencer.

Praktikken indgår naturligt i bogen. De mange cases, billeder fra praksis, praktikøvelser og refleksionsrum undervejs er tænkt som en hjælp til, at eleverne indøver en refleksiv praksis.

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning

Del 1 Generel sygepleje
Kapitel 1 Faget sygepleje (Kirsten Kiel Nielsen, Jeanne König Josefsen)
Kapitel 2 Etik i sygeplejen (Anne Pickering)
Kapitel 3 Sygeplejeteorier (Lisbet Sørensen)
Kapitel 4 Grundlæggende sygepleje (Eva Hoffmann)
Kapitel 5 Søvn og hvile (Vibeke Skov)
Kapitel 6 Smerter (Vibeke Skov)
Kapitel 7 Plejeformer og organisering af arbejdet (Anne Marker) 

Del 2 Specifik sygepleje
Kapitel 8 Bevægeapparat (Gitte Holm)
Kapitel 9 Hud og temperatur (Tanja Holm)
Kapitel 10 Sanser (Helle Bischoff)
Kapitel 11 Luftveje (Tanja Holm)
Kapitel 12 Hjerte og kredsløb (Ida Elisabeth Højskov)
Kapitel 13 Blod, lymfe og immunforsvar (Tina Nørbæk)
Kapitel 14 Nervesystem (Lisbet Sørensen)
Kapitel 15 Fordøjelse (Helle Bischoff)
Kapitel 16 Nyrer, urinveje og væskebalance (Randi Henriksen)
Kapitel 17 Hormoner og stofskifte (Anne Pickering)
Kapitel 18 Kønsorganer (Anne Pickering)
Kapitel 19 Palliation (Jeannie Østerberg, Lise Dige Pedersen og Anne Marie Skautrup)

Stikord

Læsevejledning

Sygepleje 2 er en lærebog til elever på social- og sundhedsassistent uddannelsen. Vi har set frem til at præsentere bogen for dig efter den seneste revision af din uddannelse. Sygepleje 2 indeholder emner, som er relevante for dig i din uddannelse på skolen og i praktikken. Du kan også bruge bogen i dit fremtidige arbejde som uddannet social- og sundhedsassistent.
Vi har valgt at bygge bogen op på en måde, som vi håber, du synes er spændende. Det skal meget gerne være nemt for dig at finde rundt i bogen, og her kommer derfor en kort gennemgang af bogens opbygning.

Kapitlernes opbygning
Når vi mennesker skal sætte os ind i nyt teoretisk stof, er det vigtigt, at der er en genkendelighed. Derfor starter alle kapitlerne med to cases. I casene får du mulighed for at danne dig nogle billeder af, fx hvordan det kan opleves at være patient på et hospital, hvordan det er at få besøg i eget hjem af en social- og sundhedsassistent, eller hvordan det er at arbejde på et hospital eller i hjemmeplejen.
I den ene case får du derfor en beskrivelse set fra patientens, borgerens eller pårørendes side, og i den anden case en beskrivelse, som ser den samme sag fra social- og sundhedsassistentens vinkel. Casene handler om nogle af de emner, der gennemgås i kapitlet. I slutningen af hvert kapitel findes Refleksionsrum 1 og 2, hvor man reflekterer over de to cases med udgangspunkt i teorien fra kapitlerne.
I det første refleksionsrum er det forfatteren til kapitlet, der viser dig eksempler på relevante refleksioner over case 1. I det andet refleksionsrum skal du selv på arbejde. Her stiller forfatteren dig nogle refleksive spørgsmål, der på baggrund af den gennemgåede teori skal få dig til at tænke over case 2.

Undervejs i hvert kapitel møder du også praktikøvelser. Det er nogle øvelser, du kan foretage i din praktikperiode. Idéen er nemlig, at du også arbejder med bogen i praktikken, hvor teori og praksis skal kædes sammen til gavn for de patienter eller borgere, du samarbejder med.
Bagest i hvert kapitel kan du finde henvisninger til litteratur og links.

God læselyst!
Kirsten Kiel Nielsen og Jeanne König Josefsen (fagredaktører) 
København 2013 

Anvendt litteratur

Her kan du finde den anvendte litteratur fra Sygepleje 2:

 • Anatomi og fysiologi. Oluf Nielsen og Mette Juel Bojsen-Møller. Munksgaard Danmark, 2012.
 • At være i verden med kronisk sygdom. Marianne Bache og Bente Østerberg. Dansk Psykisk Forlag, 2005.
 • Det sunde menneske. Bind I. Vegard Bruun Wyller. Gads Forlag, 2. udgave, 2011.
 • Dissemineret sklerose – En bog for patienter, pørørende og behandlere. Agnete Jønsson m.fl. Munksgaard Danmark, 2004.
 • En lille faktabog om Parkinsons sygdom. B. Johnels og Mariam Carlsson. Parkinsonforeningen, 2008.
 • Fagligheden frem. FOA, (dvd og hæfte). “Sygepleje til patienter med ortopædkirurgiske sygdomme”. Alice Slot, Marianne Børgesen, Jens Frei, Dorthe Petersen, Vibeke Rischel.
 • Hjertebogen om dit hjerte og kredsløb. Hjerteforeningen, 2011 (online).
 • Håndbog for insulinbehandlede diabetikere. Diabetesforeningen, 2001.
 • Omsorgens idé. Katie Eriksson. Munksgaard Danmark, 2006.
 • Orems model i praksis. Stephen J. Cavanagh. Gyldendal Akademisk, 2. udgave, 2010.
 • Orientering om blodpropper og blødning i hjernen. Hjernesagen, Landsforeningen for Apopleksi- og Afasiramte, 2007. - Om apopleksi.
 • Oxford Textbook of Palliative Medicine. Geoffrey Hanks (red. mfl.). Oxford university press, 4. udgave, 2011, s.731-746.
 • Parkinsons sygdom – En bog for patienter, pårørende og behandlere. Lene Werdelin. Munksgaard Danmark, 2006.
 • “Respiration.” Pia Runge Mahler. I: Sygeplejebogen 4 – Grundlæggende behov. Marianne Hjortsø (red.) Gads Forlag, 4. udgave, 2012.
 • Servicelovens kapitel 21. Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Styrelsen for Social Service, 2006.
 • Slået af indsigtEn hjerneforskers personlige fortælling om sit slagtilfælde, sin helbredelse og de indsigelser, hun fik. Jill Bolte Taylor. Borgen, 2009.
 • Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren. Del 6: Krav til infektionsprofylakse ved brug af urininkontinenshjælpemidler til engangsbrug. Dansk Standard.
 • Sundhed hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-2010. Regeringen, 2002.
 • Sygepleje til mennesker med diabetes. Lis Kofoed Borrild m.fl. Gyldendal Akademisk, 2001.
 • Sygeplejebogen 1, del 2. Grundlæggende behov. Søren Pedersen (red.) Gads Forlag, 3. udgave, 2009.
 • Sygeplejens grundlæggende principper. Virginia Henderson. Dansk Sygeplejeråd, 2000.
 • Sygeplejeprocedurer og -teknikker. Birthe Kamp Nielsen (red.). Gads Forlag, 2009.
 • Sygeplejebogen 4 – Klinisk Sygepleje. Birthe Kamp Nielsen (red.). Gads Forlag, 3. udgave, 2011.
 • Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov. Kapitel 6, Kapitel 10. Marianne Hjortsø (red.). Gads Forlag, 4. udgave, 2012.
 • Sygeplejeprocedurer og teknikker. Birthe Kamp Nielsen (red.). Gads Forlag. 2. udgave, 2009.
 • Urin-inkontinens. Et sygeplejefagligt perspektiv. Annette Jaquet. Akademisk Forlag, 2005.
Ekstramateriale

Her kan du finde ekstramaterialerne til bogen Sygepleje 2:


Bækkenbundsøvelser til kvinder

Bækkenbundsøvelser til mænd

Diabetes-skema

Væskeskema
Basalstofskifte
Talje-hofte-ratio
BMI
Transfedtsyrer
Kostfibre, vitaminer, mineraler og sporstoffer
Plejeformer
Mad under sygdom

Regeringens sundhedsprogrammer


Mål og indhold
Praktikøvelser
Miniordbog


Sygepleje 2
Anne Marker, Anne Marie Skautrup, Anne Paarup Pickering, Eva Hoffmann, Gitte Holm, Helle Bischoff, Ida Elisabeth Højskov, Jeanne König Josefsen, Jeannie Østerberg, Kirsten Kiel Nielsen, Lisbet Sørensen, Lise Dige, Randi Henriksen, Tanja Holm, Tina Nørbæk & Vibeke Skov
Redigeret af: Kirsten Kiel Nielsen & Jeanne König Josefsen
1. udgave 2013

ISBN: 9788712047506
Antal sider: 385 sider
Pris: 420,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Udstyr: Firefarvet, rigt illustreret, hæftet, miljøvenligt genbrugspapir, onlinebog med lydbog og ekstra materialer.

  

Lignende bøger