Tag på udvekslingsophold

Tag på udvekslingsophold

Internationalisering i professionsbacheloruddannelserne

Pris: 199,00 kr.
Køb
Læs mere

Danske studerende skal i stigende grad kunne anvende deres uddannelse på et globalt arbejdsmarked, og internationalisering øger uddannelsernes kvalitet, attraktivitet og kulturelle udsyn. Den danske regering har som mål, at flere studerende skal tage på udvekslingsophold. Der skal være stærke internationale læringsmiljøer, og studerende skal have øgede fremmedsprogskompetencer. Denne bog støtter op om de politiske visioner ved at sætte fokus på internationalisering i professionsbacheloruddannelserne på det personlige og på det institutionelle plan.

Der er brug for veluddannede medarbejdere, der kan agere professionelt i samarbejde med kollegaer, borgere og patienter, som kan have dansk oprindelse, men mange har en anden oprindelse end dansk. Det kalder på internationale og interkulturelle kompetencer hos de professionelle, som sætter den enkelte i stand til at kommunikere og agere hensigtsmæssigt i mødet med mennesker med andre værdier og forståelser end den, man måske selv har. Dvs. at opnåelse af internationale og interkulturelle kompetencer netop er det, der gør, at den professionelle kan fungere i et multikulturelt samfund præget af migration og internationalt samarbejde.

På det personlige plan giver bogen eksempler på udvekslingsmuligheder til lande i Norden, Europa, Asien og Australien. På det institutionelle plan har bogen fokus på at skabe et internationalt læringsmiljø gennem Internationalization at Home samt på internationale karrieremuligheder.

   
  Forfattere og redaktører

  Bogens forfattere har erfaring med internationalisering i professionsbacheloruddannelserne som internationale koordinatorer eller som tidligere udvekslingsstuderende.

  Bogens redaktører er lektor Lisbeth Vinberg Engel, international koordinator på professionshøjskolen Metropol i København og lektor Steen Hundborg, international koordinator på University College Via i Randers.

    
   Tag på udvekslingsophold - Internationalisering i professionsbacheloruddannelserne
   Redigeret af: Lisbeth Vinberg Engel & Steen Hundborg
   1. udgave 2016
   ISBN: 9788712051497
   Antal sider: 221 sider
   Pris: 199,00 kr.
   Udgivelsesdato: 04-11-2016