Tværfaglig geriatri

Tværfaglig geriatri

en indføring

Beskriver de vigtigste områder inden for geriatri og ældreomsorg.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

Tværfaglig geriatri  spænder vidt – lige fra en gennemgang af den generelle gerontologi over overvejelser om geriatrisk vurdering, pleje og behandling til mere komplekse problemstillinger som fx overgreb mod ældre.

Hovedvægten er lagt på beskrivelse af større geriatriske problemkomplekser, der perspektiveres ud fra forskellige faggruppers arbejde. En gennemgående holdning i bogen er, at løsningen af disse problemkomplekser findes i det tværfaglige samarbejde.

Det etiske område er i denne anden udgave styrket med et nyt kapitel om dilemmaer i omsorgsarbejdet, hvor bl.a. begrebet "whistle-blowing" introduceres. De særlige problemstillinger i forhold til ældres brug af lægemidler fremhæves i et særskilt kapitel.

Bogen er skrevet til sygeplejestuderende og andre studerende på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Indhold
Kap. 1

Biologisk aldring
Af Olav Sletvold og Harald A. Nygaard



Kap. 2

Psykologisk aldring
Af Inger Hilde Nordhus



Kap. 3

Sociologisk aldring
Af Karen Christensen



Kap. 4

Den eksistentielle dimension
Af Margareth Bondevik



Kap. 5
Magt og afmagt i ældreomsorgen
Af Marie Aakre



Kap. 6

Retssikkerhed i geriatrien
Af Øyvind Kirkevold



Kap. 7

Når ældre udsættes for overgreb
Af Olaug Nesje Juklestad



Kap. 8

Generelt om behandling af gamle mennesker
Af Torgeir Bruun Wyller



Kap. 9

Ældre og lægemidler
Af Torgeir Bruun Wyller



Kap. 10

Sygepleje til ældre – grundlæggende principper
Af Margareth Bondevik



Kap. 11

Dilemmaer i omsorgsarbejdet
Af Peter F. Hjort




Kap. 12
Pleje og omsorg ved livets afslutning
Af Margareth Bondevik



Kap. 13

Ældre og ernæring
Af Kjersti Sortland



Kap. 14

Geriatrisk vurdering – tværfagligt samarbejde
Af Mari Lærum og Kari Kaldestad



Kap. 15

Geriatri som klinisk fag
Af Odd Roe Skogen



Kap. 16

Instabilitet og fald
Af Harald A. Nygaard



Kap. 17

Immobilitet og sengeleje
Af Anna-Christina Ek



Kap. 18

Urininkontinens
Af Steinar Hunskår



Kap. 19

Delirium
Af Knut Engedal



Kap. 20

Søvn og søvnforstyrrelser hos gamle mennesker
Af Harald A. Nygaard



Kap. 21

Kroniske ikke-ondartede smerter hos gamle
Af Harald A. Nygaard



Kap. 22

Bedre sundhed med en sund mund
Af Gunhild Strand



Kap. 23

Støttet alderdom: Udviklingshæmmede og aldring
Af Lone Folkestad



Kap. 24

De gamles sidste dage og timer
Af Bettina Sandgathe Husebø og Stein Husebø
Tværfaglig geriatri - en indføring
Redigeret af: Harald A. Nygaard & Margareth Bondevik
Oversat af: Marianne Hjortsø
2. udgave 2007
ISBN: 9788712043096
Antal sider: 439 sider
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag