Tværfaglig geriatri

Tværfaglig geriatri

en indføring

Beskriver de vigtigste områder inden for geriatri og ældreomsorg.

Pris: 349,00 kr.
Køb
Læs mere

Tværfaglig geriatri  spænder vidt – lige fra en gennemgang af den generelle gerontologi over overvejelser om geriatrisk vurdering, pleje og behandling til mere komplekse problemstillinger som fx overgreb mod ældre.

Hovedvægten er lagt på beskrivelse af større geriatriske problemkomplekser, der perspektiveres ud fra forskellige faggruppers arbejde. En gennemgående holdning i bogen er, at løsningen af disse problemkomplekser findes i det tværfaglige samarbejde.

Det etiske område er i denne anden udgave styrket med et nyt kapitel om dilemmaer i omsorgsarbejdet, hvor bl.a. begrebet "whistle-blowing" introduceres. De særlige problemstillinger i forhold til ældres brug af lægemidler fremhæves i et særskilt kapitel.

Bogen er skrevet til sygeplejestuderende og andre studerende på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

Indhold
Kap. 1

Biologisk aldring
Af Olav Sletvold og Harald A. NygaardKap. 2

Psykologisk aldring
Af Inger Hilde NordhusKap. 3

Sociologisk aldring
Af Karen ChristensenKap. 4

Den eksistentielle dimension
Af Margareth BondevikKap. 5
Magt og afmagt i ældreomsorgen
Af Marie AakreKap. 6

Retssikkerhed i geriatrien
Af Øyvind KirkevoldKap. 7

Når ældre udsættes for overgreb
Af Olaug Nesje JuklestadKap. 8

Generelt om behandling af gamle mennesker
Af Torgeir Bruun WyllerKap. 9

Ældre og lægemidler
Af Torgeir Bruun WyllerKap. 10

Sygepleje til ældre – grundlæggende principper
Af Margareth BondevikKap. 11

Dilemmaer i omsorgsarbejdet
Af Peter F. Hjort
Kap. 12
Pleje og omsorg ved livets afslutning
Af Margareth BondevikKap. 13

Ældre og ernæring
Af Kjersti SortlandKap. 14

Geriatrisk vurdering – tværfagligt samarbejde
Af Mari Lærum og Kari KaldestadKap. 15

Geriatri som klinisk fag
Af Odd Roe SkogenKap. 16

Instabilitet og fald
Af Harald A. NygaardKap. 17

Immobilitet og sengeleje
Af Anna-Christina EkKap. 18

Urininkontinens
Af Steinar HunskårKap. 19

Delirium
Af Knut EngedalKap. 20

Søvn og søvnforstyrrelser hos gamle mennesker
Af Harald A. NygaardKap. 21

Kroniske ikke-ondartede smerter hos gamle
Af Harald A. NygaardKap. 22

Bedre sundhed med en sund mund
Af Gunhild StrandKap. 23

Støttet alderdom: Udviklingshæmmede og aldring
Af Lone FolkestadKap. 24

De gamles sidste dage og timer
Af Bettina Sandgathe Husebø og Stein Husebø
Tværfaglig geriatri - en indføring
Redigeret af: Harald A. Nygaard & Margareth Bondevik
Oversat af: Marianne Hjortsø
2. udgave 2007
ISBN: 9788712043096
Antal sider: 439 sider
Pris: 349,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag