Ulla Kjær

Ulla Kjær

Født 1958, kunsthistoriker og museumsinspektør på Nationalmuseet.

Om Ulla Kjær

Ulla Kjær er dr.phil. på en disputats om arkitekten Nicolas-Henri Jardin og forfatter til talrige bøger og artikler om danske kirker, herregårde mv.