Videnskab for praksis?

Videnskab for praksis?

Bogen drøfter sammenhængen mellem sygeplejevidenskabelig viden og sygeplejepraksis - et tema, der har været og fortsat er en meget aktuel debat om inden for sygeplejefaget, ikke mindst i lyset af at sygeplejersker nu kan erhverve titlen som professionsbachelorer.

Pris: 249,00 kr.
Køb
Læs mere

Forfatteren siger:

- Det har - siden opkomsten af sygeplejevidenskaben - været hensigten at producere viden, der kan underbygge og forbedre sygeplejepraksis.

- Sygeplejevidenskaben har indtil nu kun i ringe grad påvirket praksis i form af enten at underbygge den eksisterende praksis eller i form af at indføre forbedringer. Nogle vil endda hævde, at fremvæksten af sygeplejevidenskaben har medført en større kløft mellem teori og praksis i sygepleje.

Hvorfor er det sådan? Og behøver det at være sådan?

Marit Kirkevold argumenterer for, at vi skal ændre vor forståelse af teori-praksis-kløften fra at betragte den som et problem, der kan overvindes, til at erkende, at kløften er en naturlig konsekvens både af det, der kendetegner teorier og sygeplejepraksis og af, hvordan anvendelse af videnskabelig (teoretisk) viden faktisk foregår. Kun således har vi mulighed for at bevæge os videre fra den i dag rådende tendens til at give alt for enkle forklaringer på teori-praksis-kløften.

Hensigten med bogen er at bidrage til en øget indsigt i sammenhængen mellem videnskabelig viden og sygeplejens praksis. Det er håbet, at den kan medvirke til at øge mulighederne for, at videnskabelig viden bruges til at fremme praksis på en fornuftig måde.

Bogen henvender sig til undervisere, sygeplejestuderende, kliniske sygeplejersker og andre, der interesserer sig for teori-praksis-problematikken i et praksisfag som sygepleje.

Videnskab for praksis?
Marit Kirkevold
1. udgave 2003

ISBN: 9788712038146
Antal sider: 198 sider
Pris: 249,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag