Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene

Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene

Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene omhandler centrale videnskabsfilosofiske traditioner: rationalisme, empirisme, positivisme, fænomenologi og hermeneutik.

Pris: 375,00 kr.
Køb
Læs mere

I sundhedssektoren stilles hyppigere og hyppigere krav om dokumentation af praksis, og der lægges mere og mere vægt på forskningsbaseret viden.

Forfatteren lægger vægt på at forklare, hvordan disse dels repræsenterer tankemæssig kontinuitet, dels radikale brud. Kritisk teori beskrives i forbindelse med de enkelte videnskabsteoretiske retninger.

Valg af forskningsmetode kan ikke isoleres fra valg af videnskabsteoretisk position, og metodisk tilnærmelse skal tilpasses det problemfelt, som skal undersøges. Gennem hele bogen præciseres relevansen heraf i forhold til sundhedsfagene, og læseren får vigtige holdepunkter for dokumentations- og forskningsvirksomhed.

Målgruppen er først og fremmest studerende inden for sundhedsfagene. Men alt sundhedspersonale, der ønsker at udvikle evnen til at kunne forholde sig kritisk og undersøgende til forskning og teoriudvikling - eller vil gå i gang med forskningsprojekter - kan drage nytte af bogen.
       

Bearbejdelse

Bogen er oversat og bearbejdet af cand.cur. Ulla Nielsby, der er bachelor i filosofi. Ulla Nielsby er ansat som underviser på Sygeplejeskolen i Vejle.

Indhold
Indledning


Baggrund: dagens nye krav


Centrale begreber og sammenhænge


Indhold: en skitse til og begrundelse for valgRationalisme


Descartes’ filosofi: hovedtræk og samtid


Epistemologisk dualisme


Det mekanistiske natursyn


Kroppen: materie – maskine – opsplitning


Ontologisk position – kritik og kontinuitet


Filosofisk hermeneutik


Martin Heidegger: væren-i-verden – fundamentalontologi


Hans-Georg Gadamer: Sprog – tradition


Indvendinger rettet mod den filosofiske hermeneutik


Paul Ricoeur: dybdehermeneutik – tekstens autonomi


Krop som hermeneutisk felt – krop som tekstSammenhæng: videnskabsteori og forskningsvirksomhed


Nogle grundlæggende afklaringer


Kvalitativ og kvantitativ forskning


Om mening, tekst og tal


Aktør- og forskerperspektiv, nærhed og afstand


Handling: hensigt, mening og sammenhæng


Praksisforskning – tradition og fornyelse
Bogens forfatter

Eline Thornquist er fysioterapeut, dr.phil. og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø. Hun har erfaring fra klinisk virksomhed, undervisning og
forskning. Hendes interessefelt er især sundhedsfagenes vidensgrundlag. Hun har skrevet en række artikler og fagbøger.

Videnskabsfilosofi og videnskabsteori for sundhedsfagene
Eline Thornquist
Oversat af: Ulla Nielsby
1. udgave 2006
ISBN: 9788712041924
Antal sider: 264 sider
Pris: 375,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag

Lignende bog