Vold og trusler på arbejdet

Vold og trusler på arbejdet

Forebyggelse af vold og trusler mod personale

Vold og trusler på arbejdet - henvender sig til alle, der i deres arbejde har mennesket med fysiske, psykiske, sociale og/eller økonomiske problemer som fokus.

Pris: 169,00 kr.
Køb
Læs mere

Det drejer sig primært om personer, der er ansat i den offentlige sektor, og hvis arbejde foregår i institutioner eller i private hjem.

I bogen gennemgås forskellige teorier om, hvorfor mennesker reagerer med voldelig adfærd, når de støder på vanskeligheder og modgang.

Teorierne gennemgås med henblik på, at læseren gennem forståelse af baggrunden for den voldelige adfærd kan medvirke til. at voldelige episoder ikke opstår.

Peter Berliner er lektor i psykologi ved Københavns Universitet. Han har brede erfaringer som klinisk psykolog, supervisor og underviser på kurser om voldsforebyggelse. Medlem af Det kriminalpræventive Råds arbejdsgruppe om forebyggelse af vold mod sagsbehandlere samt af initiativgruppen i Center for Konfliktløsning.

Bogens forfatter

Peter Berliner (f. 1955) er lektor i psykologi ved Københavns Universitet. Han har brede erfaringer som klinisk psykolog, supervisor og underviser på kurser om voldsforebyggelse. Medlem af Det Kriminalpræventive Råds arbejdsgruppe om forebyggelse af vold mod sagsbehandlere samt af initiativgruppen i Center for Konfliktløsning.

Indhold
Teorier om aggressiv adfærd


Aggressioner


Aggression og aggressivitet


Uoverensstemmelser og konflikter


Aggression og konflikter


Hvorfor og hvornår opstår aggressivitet?


Menneskers behov


»Jeg’et« som socialt fænomen


Forsvar mod opløsning


At blive gjort til intet


Opløsning og samspil


Identitet og social identitet


Personlighedsfaktorer og situationsfaktorer


Voldelige personer, personlighedstyper


Undergrupperne


Situationsfaktorer: manglende anerkendelse


Kropssprog og manglende anerkendelse


Opløsning af positivt selvbillede


Omgivelserne og opløsning af selv og selvbillede


Afslag og krav


Omsorgsfunktionen


Kvinder


Uforståelighed


Organisationsstruktur


Aggressivitet og aggression


HandlemulighederFør en voldsepisode


Forebyggelse


Rammerne


Når rammerne signalerer aggression


Handlinger og ændringer


Organisering af sikkerhed


Registrering af voldelige klienter


De fysiske rammer


Tidsbestilling


Uddannelse af personalet


Hjemmebesøg


Sikkerhed ved hjemmebesøg


Holdninger


Grader og vurderinger


Forklaringer og vurderinger


Accept og ansvar


Belastning


Erhvervsrolle og personlighed


Automatisering


Kommunikation og samarbejde


Ændring af samspil


Samtaletræning


Problemområder


Refleksion over kommunikationen


Klientens syn på samspillet


Forebyggelse på individniveau


Stress og sårbarhed


Sænkning af sårbarhedsniveauetI en voldsepisode


Handling


De fælles rammer


Samspil her og nu


Samtaleteknik


Fejl i samtalens styrings


Ændring af kommunikationen


Aggressionsdæmpende adfærd


Reaktioner mens det sker


Angreb


Flugt


Paralysering


Oplevelsen fortrænges


Oplevelse og handling i situationenEfter voldsepisoden


Krisesymptomer og krisehjælp


Reaktioner efter vold eller trusler


Faserne: et forsøg på systematik


Symptomer


Kriseforebyggelse


Ledersamtale(r) med den ramte


Kollegial støtte


Samtaler med psykolog


DebriefingPerspektivering


Gennem metoder til dialog
Vold og trusler på arbejdet - Forebyggelse af vold og trusler mod personale
Peter Berliner
1. udgave 1995
ISBN: 9788712024781
Antal sider: 132 sider
Pris: 169,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag