Frank Bøgh

Frank Bøgh (1942–2022), tidligere kriminalassistent og forfatter til en lang række bøger om danskere i tysk tjeneste under 2. verdenskrig og om dansk kriminalhistorie. Som led i sit kæmpe researcharbejde har han gennem en længere årrække interviewet danske frivillige i tysk tjeneste.