Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har udgivet grundvidenskabelige publikationer siden 1745. Selskabet udgiver fire skriftserier, der indeholder monografier og antologier med emner fra både humaniora og naturvidenskab. Videnskabernes Selskab publicerer desuden løbende særudgivelser og genoptryk af videnskabelige værker.

Selskabets redaktør er prof., dr.phil. Marianne Pade.