Om Gads Forlag

Udgivelsesprogrammet fra Gads Forlag omfatter især værker om historie og kultur samt romaner og biografier. Vi står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og vi udgiver lærebøger til en række uddannelser, bl.a. under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Desuden forestår vi under forlagsnavnet Historika udgivelser i samarbejde med museer, virksomheder mfl. Endelig udgiver vi bøger til børn og unge under imprintet Flachs.

Gads Forlag blev grundlagt i 1855 af Gottlieb Ernst Clausen Gad og videreført af sønnerne Oscar Gad og Frederik Gad. Virksomheden ejes i dag af G.E.C. Gads Fond, der ud over at drive forretning støtter kulturelle og videnskabelige formål. 


Bestyrelse

Adm. direktør Joachim Malling (formand)
Advokat Axel Kierkegaard
Direktør Niels Kristian Agner
Professor, dr.phil. Holger Bernt Hansen
Cand.polit. Astrid Margrethe Güntelberg-Gravesen
Iværksætter, adm. direktør Mette Bove-Nielsen