Om Gads Forlag

Udgivelsesprogrammet fra Gads Forlag omfatter især værker om historie og kultur samt romaner og biografier. Vi står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og vi udgiver lærebøger til en række uddannelser, bl.a. under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Desuden forestår vi under forlagsnavnet Historika udgivelser i samarbejde med museer, virksomheder mfl. Endelig udgiver vi bøger til børn og unge under imprintet Gads Børnebøger (tidligere Flachs).

Lidt om Gads historie

31. oktober 1855 slog boghandler Gottlieb Ernst Clausen Gad dørene op til sin butik i Vimmelskaftet 15 på ”Ruten”, som Strøget dengang blev kaldt. Som andre boghandlere udgav Gottlieb også bøger. Gads Forlag er således et af Danmarks ældste endnu eksisterende forlag. I slutningen af 1800-tallet videregav Gottlieb en stor del af ansvaret for sit forlag til sin ældste søn, Oscar Tønsberg Gad, og sin boghandel til lillebroren Frederik Hegel Gad.

Efter Oscars død i 1920 havde Frederik eneansvaret for begge aktiviteter, og da hverken han eller Oscar fik børn, var der ingen arvinger til familieforetagendet. Derfor udstedte Frederik i 1954 et gavebrev til G.E.C. Gads Fond, som efter Frederiks død skulle videreføre familiens forlag og boghandel. Gennem 1970’erne og 80’erne overtog G.E.C. Gads Fond en række boglader landet over. Disse ca. 20 boglader blev samlet afhændet i 2007 for at koncentrere indsatsen om udgivervirksomhed.

 
G.E.C. Gads Fond ejer i dag Gads Forlag A/S og Aktieselskabet Trap Danmark, der udgiver 6. udgave af det topografiske storværk af samme navn. Fonden støtter derudover alment kulturelle, kirkelige og videnskabelige formål gennem årlige uddelinger.

Bestyrelse

Adm. direktør Joachim Malling (formand)
Advokat Axel Kierkegaard
Direktør Niels Kristian Agner
Professor, dr.phil. Holger Bernt Hansen
Cand.polit. Astrid Margrethe Güntelberg-Gravesen
Iværksætter, adm. direktør Mette Bove-Nielsen