Om Gads Forlag

Udgivelsesprogrammet fra Gads Forlag omfatter især værker om historie og kultur samt romaner og biografier. Vi står samtidig bag Danmarks mest citerede opslagsværk, Kraks Blå Bog, og vi udgiver lærebøger til en række uddannelser, bl.a. til sundhedsprofessionerne og under forlagsnavnene Gjellerup og Trojka. Desuden forestår vi under forlagsnavnet Historika udgivelser i samarbejde med museer, virksomheder mfl. Endelig udgiver vi bøger til børn og unge under imprintet Gads Børnebøger (tidligere Flachs).

Lidt om Gads historie

31. oktober 1855 slog boghandler Gottlieb Ernst Clausen Gad dørene op til sin butik i Vimmelskaftet 15 på ”Ruten”, som Strøget dengang blev kaldt. Som andre boghandlere udgav Gottlieb også bøger. Gads Forlag er således et af Danmarks ældste endnu eksisterende forlag. I slutningen af 1800-tallet videregav Gottlieb en stor del af ansvaret for sit forlag til sin ældste søn, Oscar Tønsberg Gad, og sin boghandel til lillebroren Frederik Hegel Gad.

Efter Oscars død i 1920 havde Frederik eneansvaret for begge aktiviteter, og da hverken han eller Oscar fik børn, var der ingen arvinger til familieforetagendet. Derfor udstedte Frederik i 1954 et gavebrev til G.E.C. Gads Fond, som efter Frederiks død skulle videreføre familiens forlag og boghandel. Gennem 1970’erne og 80’erne overtog G.E.C. Gads Fond en række boglader landet over. Disse ca. 20 boglader blev samlet afhændet i 2007 for at koncentrere indsatsen om udgivervirksomhed.

G.E.C. Gads Fond ejer i dag Gads Forlag A/S og Aktieselskabet Trap Danmark, der udgiver 6. udgave af det topografiske storværk af samme navn. Fonden støtter derudover alment kulturelle, kirkelige og videnskabelige formål gennem årlige uddelinger.

Download G. E. C. Gads bibliografi 1855-1955 her

Gads Børnebøger

Gads Børnebøger udgiver billedbøger, letlæsning, skønlitteratur og fagbøger. Vores mål er at få børn og unge til at læse for fornøjelsens skyld. Derfor er kvaliteten af vores bøger høj, både hvad angår indhold og udstyr – en bog skal være sjov at læse og spændende at se og føle på.

Gads Forlag købte i 2018 Forlaget Flachs, som nu føres videre under navnet Gads Børnebøger. Forlaget Flachs blev etableret af Allan og Anette Flachs i 1986.

Gad producerer klimaneutralt og deklarerer bogens fodaftryk


Gads Forlag sætter standarden for gennemsigtighed i klimavenlig bogproduktion ved at synliggøre bogproduktionens CO2-fodaftryk med en standardiseret målemetode – ClimateCalc. 

Vi synes, det er vigtigt, at vi som branche støtter op om at bremse den globale vækst i CO2-udslippet, og at man som forbruger – også af bøger – skal have mulighed for at tage aktivt stilling og eventuelt ændre sit køb i en mere klimavenlig retning.

Derfor oplyser vi i kolofonen den enkelte bogs CO2-fodaftryk. Fodaftrykket redegør for alle råvarers forarbejdning; papir, farve, lim, trykkeriets, bogbinderiets og eventuelle eksterne underleverandørers energiforbrug og alle andre indirekte emissioner i virksomhederne. Transport af råvarer til og mellem producenter samt transport af bøger frem til vores lager.

Klimaneutralitet eller CO2-neutralitet betyder, at der i produktionen ikke må udledes mere drivhusgas, end vi sørger for der bliver optaget et andet sted. Vi angiver derfor, hvilke klimakompenserende projekter vi støtter gennem køb af emissionsrettigheder. Gads Forlag køber emissionsrettigheder hos SouthPole.com, og i kolofonen oplyser vi det konkrete projekt, vi støtter. Det mener vi giver den fornødne gennemsigtighed.

 

Al vores produktion er på FSC-papir

90% af vores sort/hvid produktion er klimadeklareret

Vi arbejder på at få certificerede trykkerier nok til at al produktion kan gøres klimaneutral

Bestyrelse


                                             


                               
Advokat 
Axel Kierkegaard (formand)
Professor, dr.phil. 
Holger Bernt Hansen
Cand.polit.  
Astrid Güntelberg-Gravesen

   
                                                             
                                                                         
                                                                         


                                                                   
Iværksætter, adm. direktør  
Mette Bove-Nielsen 
Adm. direktør  
Niels Kristian Agner
Forstander
Mathias Bruun