Historika

Historika udgiver faglitterære bøger, især inden for det historiske område, spændende fra kulturhistorie til erhvervshistorie og kunsthistorie. Forlaget udgiver bøger i samarbejde med museer og andre institutioner, organisationer og erhvervsvirksomheder mv.

Historika er en del af Gads Forlag, som ejes af G.E.C. Gads Fond. I fondens fundats er det bestemt, at en del af fondens overskud skal anvendes til uddeling til videnskabelige formål, herunder udarbejdelse af videnskabelige publikationer.                                                                                          

Kontakt os

Historika 
Fiolstræde 31-33
1171 København K

Telefon: 77 66 60 00 (mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15.30)      
E-mail: historika@historika.dk
CVR-nr.: 36 42 43 11