Med ord og ikke med slag

Med ord og ikke med slag

Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)

UDKOMMER 1. FEBRUAR

Læs mere

Henrik af Letland er forfatteren bag en af de allervigtigste korstogs-og missionskrøniker fra 1200-tallet. Hans krønike er i sig selv en fascinerende beretning om koloniseringen og kristningen af de hedenske folkeslag, der beboede de områder vi i dag kender som Estland og Letland. Gennem en intensiv missionsindsats understøttet af flere korstog blev disse områder efterhånden en del af en vesterlandsk kulturkreds. Samtidig behandler krøniken nogle helt centrale kapitler af dansk middelalderhistorie gennem skildringerne af Valdemar Sejrs togter til Estland (f.eks. 1219 knyttet til legenden om Dannebrog) og danskernes forhold til svenske, tyske og ortodokst russiske kirkefolk og stormænd, som også søgte indflydelse i regionen på bekostning af de lokale folks selvstændighed og frihed.

Med ord og ikke med slag er forfatteren Carsten Selch Jensens afhandling, indleveret til forsvar for den teologiske doktorgrad ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet i 2017. Udover at analysere selve fremstillingsformen i krøniken søger afhandlingen også at klarlægge Henriks relationer til den bredere korstogsbevægelse i samtiden.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse

 

Forside 

Forfatterfoto af Carsten Selch Jensen

Med ord og ikke med slag - Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)
Carsten Selch Jensen
1. udgave 2018
Hardback
ISBN: 9788793229860
Ca. 450 sider
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Historika

Forfatter

Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen, f. 1964, er uddannet historiker og teolog og ansat på Afdeling for Kirkehistorie ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Læs mere