Finkultur og mangfoldighed

Finkultur og mangfoldighed

60 års dansk kulturpolitik

UDKOMMER 7. SEPTEMBER

Læs mere

Finkultur og mangfoldighed fortæller historien om dansk kulturpolitik fra oprettelsen af Kulturministeriet i 1961 frem til i dag med fokus på den konkrete lovgivning, politikkens betydning for kulturlivet og debatten på Christiansborg og i medierne. 

Som den første kulturminister indledte Julius Bomholt en kulturoffensiv, der skulle give befolkningen et mere lødigt alternativ til kommerciel underholdning. Dermed blev grunden lagt til nutidens mange støtteordninger for kunst og kultur, der fra begyndelsen blev støttet af Folketingets ’gamle’ partier: Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre. De har i 60 år v ret kernen i et bredt kulturpolitisk flertal for at støtte både finkulturen og udbrede en mangfoldighed af kulturaktiviteter til hele landet. 

Især i begyndelsen var der protester mod statsstøtten, hvilket blev set som udtryk for en kulturkløft mellem kultureliten og den brede befolkning. Fra slutningen af 1990’erne blev det en politisk målsætning at styrke national identitet og sammenhængskraft gennem kulturpolitiske tiltag, men kulturen skulle fortsat være mangfoldig. Den kommercielle kulturindustri blev nu ikke længere set som en trussel, men som en del af en oplevelsesindustri, der også omfatter de statsstøttede kulturinstitutioner. 

Bogen fortæller om skiftende kulturministres bestræbelser på at balancere hensynet til finkultur og mangfoldighed – og om, hvordan man gennem tiden har tolket armslængdeprincippet: at kulturen skal støttes, men ikke styres af staten.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale. 

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse
KOMMER

Forside                                                                                           


                                                                                    
 
Finkultur og mangfoldighed - 60 års dansk kulturpolitik
Poul Bache
1. udgave 2021
Hardcover
ISBN: 9788712064954
Antal sider: 472
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 07-09-2021

Kig i bogen