Liberalismens vildfarelser

Liberalismens vildfarelser

Forsvar for folkestyret

Forfatter, forsker og debattør Michael Böss forsvarer det demokrati, som er trængt af populisme, liberale demokrati-skeptikere og myter om en demokratisk krise.

-Altinget
Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Individets rettigheder bør ikke overtrumfe demokratiet og hensynet til fællesskabet. I bogen forsvarer forfatter, forsker og debattør Michael Böss det demokrati, som er trængt af populisme, liberale demokrati-skeptikere og myter om en demokratisk krise.

Michael Böss fortæller om liberalismens historie og betydning på en ny og original måde. Nye former som rettighedsliberalisme, markedsliberalisme og kulturliberalisme er med til at øge individualismen og opsplitte samfundet og skade demokratiet og det folkelige fællesskab. I dag er liberalismen dog ikke kun en borgerlig ideologi, men findes også i tvivlsomme venstreorienterede udgaver i form af multikulturalisme og identitetspolitik.

Med inspiration fra bøndernes andelsbevægelse og arbejdernes kooperativer i 1800-talletpeger Michael Böss på nogle principper og værdier, som skal være med til at løse de problemer, vi står overfor. Ikke mindst det store politiske dilemma, der består i at afveje behovet for sikkerhed og frihed.

Anmeldelser og omtale

 "Historiker Michael Böss’ nye debatbog om Liberalismens vildfarelser er et engageret, vidende og overbevisende forsvar for en folkeligt orienteret liberalisme." – Altinget

 "Det er sjældent, vi på dansk får en kritisk og velorienteret gennemgang af liberalismens fødsel, storhed og undergang i ét bind, men her er det altså."  – Jyllands-Posten

"Det er åbenbart, at forfatteren er bredt belæst og har et betydeligt overblik..."  – Berlingske

 "Liberalismens vildfarelser er en klog og inspirerende bog, og den er midt i de lektorale forelæsninger gennemsyret af stærke holdninger og et engagement." – Politiken

 "Bogen er fortrinlig læsning, der er meget at hente for den, der har svært ved at holde fast i liberalismens mange historiske facetter."  – Kristeligt Dagblad

"Hans bog er velskrevet, velargumenteret og fyldt med pointer, som forekommer uomgængelige at svare på, hvis det borgerlige Danmark selv vil have indflydelse på vejen tilbage til regeringsmagt."  – Weekendavisen

 "... en imponerende bog, der er skrevet ud fra omfattende viden om liberalismens idéhistorie såvel som den vestlige demokratihistorie. (...) Böss sammenkobler fint sin historiske gennemgang af liberalismen med nutidige relevante diskussioner..." – kontrast.dk

"... historikeren Michael Böss giver en spændende gennemgang af liberalismens idéhistorie siden oplysningstiden, som han sætter ind i den større historiske sammenhæng og også forstår at gøre nutidsrelevant." – pov.international

"Liberalismens vildfarelser er den første debatbog, der for alvor sætter coronakrisen i en politisk forståelsesramme. Det gør den i sig selv relevant, men den er også en god, overskuelig og ikke mindst nuanceret introduktion til liberalismens historie og forskellige forgreninger. " – Netavisen Pio

"Böss har et stort udsyn over stoffet, og (...) det benytter han til at trække tråde fra oplysningstiden over nyliberale tendenser i slutningen af forrige århundrede til den helt aktuelle coronanutid." – kommunen.dk

"... Liberalismens vildfarelser er en tour-de-force igennem liberalismens historie. Både i Danmark og i andre vestlige lande. Det er velskrevet og lærerigt..." – lektionen.dk

"En gennemført bog... til alle der måske føler, at de mangler lidt viden, indsigt og argumenter i, hvorfor den vestlige verden nu også hænger sammen, som den gør. Let og fordøjeligt sprog." – bogsyn.dk

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale. 

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen, og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse


Forside                                                                                                 


Forfatterfoto af Michael Böss
Foto af Poul Ib Henriksen
Liberalismens vildfarelser - Forsvar for folkestyret
Michael Böss
1. udgave 2021
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712065333
Antal sider: 320
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 25-03-2021

Kig i bogen


Forfatter

Michael Böss

Michael Böss

Michael Böss, f. 1952, er dr.phil., historiker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet. Læs mere