Faglitteratur

Damer der fik nok

UDKOMMER 8. MARTS

Den fortælling, vi nu skal i gang med, handler om tiden fra 1915 til 1960. Det vil sige, fra kvinder fik stemmeret til opfindelsen af p-pillen. Vi kommer til at se tiden gennem øjnene på tolv forfattere fra Norden, der alle var kvinder, der fik nok. De insisterede på retten til at elske dem, de ville, rejse, hvorhen de ville, se ud, som de ville, og på at være meget mere og meget andet end hustru og mor. 

Selvom vi i løbet af fortællingen bevæger os femogfyrre år frem i tiden, og selvom vi bevæger os på tværs af de nordiske grænser, var de tolv forfattere optaget af de samme spørgsmål, de sloges med de samme begrænsninger i deres liv, og de forsøgte alle at finde fodfæste i en tid, hvor de traditionelle værdier blomstrede. 

Læs mere om bogen her

Døden og den døende
Fra fornægtelse til accept

Med Døden og den døende brød psykiateren Elisabeth Kübler-Ross i 1969 den vestlige kulturs tabu omkring døden. 

Bogen bygger på over 200 samtaler med uhelbredeligt syge, og ved hjælp af sin kendte teori om de fem sorgstadier – fornægtelse, vrede, forhandling, depression og accept – giver forfatteren en dybdegående beskrivelse af, hvor gennemgribende døden påvirker både den døende, sundhedspersonale omkring den døende og den døendes familie. Men samtidig giver forfatteren lindring og ind gyder endda håb til alle, der er involveret, og minder os om, at menneskeligt tab og sorg er en del af vores eksistens. 

Læs mere om bogen her