Københavns Murerlaug 1623-2023

Københavns Murerlaug 1623-2023

UDKOMMER 10. MAJ

Læs mere

Københavns Murerlaug fejrede i marts 2023 sit 400-års jubilæum.

Københavns Murerlaug blev stiftet i 1623 og har alle dage haft til formål at fremme forståelsen for kvaliteten af det murede byggeri. Lauget har blandt andet til opgave at formidle viden til medlemmerne og at arbejde for den bedst mulige repræsentation i dansk byggeris besluttende og faglige organisationer. 

I 400-året for stiftelsen er Københavns Murerlaug stadig en levende organisation, der forsøger at bevare og værne om de stolte og hæderkronede byggetraditioner. 

Denne bog er et bidrag til at fremme forståelsen for det murede byggeri ved at sætte fokus på forskellige aspekter af murværk og murerfaget dengang, i dag og i fremtiden. Bogens bidrag er skrevet af professor Thomas Bo Jensen, museumsinspektør Søren Mentz, lektor Ida Juul, seniorrådgiver Jens Klarskov, journalist Anne Kathrine Spangsberg Rosener, adjunkt Pelle Munch-Petersen, professor Anne Beim og oldermand Christian Dahl Pedersen.

Presse

Her kan du finde pressemeddelelse og billedmateriale.

Alle billeder skal bruges ifølge med omtale eller anmeldelse af bogen og med tydelig kildeangivelse/fotografkreditering.

Pressemeddelelse
KOMMER                                                                                                             


Forside                                                                                 

Københavns Murerlaug 1623-2023

1. udgave 2023
Hardcover m. halvbind
ISBN: 9788712064923
Antal sider: 264
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 10-05-2023

Kig i bogen