Fysioterapi

Du finder her et bredt udvalg af fag- og lærebøger til grund-, efter- og videreuddannelserne inden for fysioterapi. Bøgerne er udarbejdet i et meget tæt samarbejde med forfatterne fra uddannelserne og fra praksis.

God læselyst.

Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet
En personcentreret tilgang på tværs af professioner og sektorer

Bogen fokuserer på involvering af personer, der søger sundhedsvæsenet. Den er den første af sin art i Danmark, og den beskriver alle aspekter af brugerinvolvering på tværs af sundhedssystemet.

Formålet med bogen er at give sundhedsprofessionelle øget viden og dermed bedre forudsætninger for at praktisere personinvolvering i et tværprofessionelt perspektiv. Personinvolvering forstås som de situationer, hvor personer, der er brugere af sundhedssystemet, er aktive deltagere i mødet med sundhedsvæsenet i det omfang den enkelte kan og vil.

Læs mere om bogen her


Medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan få 20 % rabat ved køb af bøger. Læs mere her

Se Gad Sundheds program


Studybox


Studybox er en digital pensumtjeneste, der giver studerende mulighed for at streame studiebøger fra ét sted. Studybox tilbyder studiebøger til uddannelserne: lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapi og fysioterapi. Se mere her: https://studybox.dk/