Fysioterapi

Du finder her et bredt udvalg af fag- og lærebøger til grund-, efter- og videreuddannelserne inden for fysioterapi. Bøgerne er udarbejdet i et meget tæt samarbejde med forfatterne fra uddannelserne og fra praksis.

God læselyst.

Massage og anden terapeutisk berøring

Massage og anden terapeutisk berøring er tænkt som en lærebog til fysioterapeutuddannelsen, hvor de studerende introduceres til professionens manuelle værktøjer. Bogen vil også kunne inspirere færdige fysioterapeuter, som arbejder med at udvikle deres praksis.  Derudover er studerende på private massageuddannelser også en relevant målgruppe for denne bog.

Efter at have læst bogen, øvet sig i en undervisningssammenhæng og lavet de skitserede øvelser, vil læseren af bogen have de praktiske og teoretiske færdigheder til at kunne udøve massage.

Læs mere om bogen her


Medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan få 20 % rabat ved køb af bøger. Læs mere her

Se Gad Sundheds program


Studybox


Studybox er en digital pensumtjeneste, der giver studerende mulighed for at streame studiebøger fra ét sted. Studybox tilbyder studiebøger til uddannelserne: lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapi og fysioterapi. Se mere her: https://studybox.dk/