Hverdagsliv med demens

Hverdagsliv med demens

Fremme af værdighed og meningsfuld deltagelse

Hverdagsliv med demens har til hensigt at yde et opdateret videns- og praksisforankret bidrag til den personcentrede tænkning i social- og sundhedsfaglig praksis målrettet personer med demens.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Hverdagsliv med demens har til hensigt at yde et opdateret videns- og praksisforankret bidrag til den personcentrede tænkning i social- og sundhedsfaglig praksis målrettet personer med demens. Bogen er kendetegnet ved at anlægge et helhedsorienteret syn, hvor en række forskellige teoretiske perspektiver og forskningsbaseret viden sammenholdes med praksiserfaring for derved at bidrage til, at bogens læsere inspireres til kritisk refleksion.

Det er i stigende grad vigtigt, at fagprofessionelle tilegner sig de nødvendige kompetencer og autonomi til at sikre, at ulige forudsætninger, ressourcer og forventninger mødes af en individuelt tilpasset professionel indsats. En professionel tilgang nødvendiggør kritisk refleksive praktikere, der kan afveje evidens og forskning, professionel viden, borgerens perspektiv samt etiske, økonomiske, politiske og professionsmæssige interesser i en multiprofessionel og tværsektoriel kontekst. Dette indebærer, at de fagprofessionelle må tilegne sig en forståelse for borgerens og de pårørendes samlede livssituation, som grundlag for at kunne leve et selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt hverdagsliv. Når det drejer sig om at involvere og samarbejde med personer med demens, indebærer det, at den professionelle bl.a. tilegner sig verbale og nonverbale kommunikative kompetencer, som forudsætning for at fremme et ligeværdigt samarbejde. Denne bog giver et godt bud på disse kompetencer og den faglige viden, som ønskes af de fagprofessionelle.

Bogen er målrettet studerende og undervisere på social- og sundhedsfaglige professionsuddannelser, samt studerende fra andre uddannelsesretninger med interesse for personer med demens. Da megen god praksis er funderet på opdateret forskningsbaseret viden, er bogens målgruppe også uddannede social- og sundhedsprofessionelle, der med udgangspunkt i bogens begreber, perspektiver og praksiseksempler kan finde nye vinkler og tilgange til opgaveløsning i den praktiske dagligdag.

Hverdagsliv med demens - Fremme af værdighed og meningsfuld deltagelse
Redigeret af: Hanne Kaae Kristensen & Hanne Peoples
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712071044
Antal sider: 288
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 25-10-2023