Rehabilitering – en grundbog

Rehabilitering – en grundbog

3. udgave

3. udgave er en ny og gennemrevideret bog med meget omfattende ændringer og helt nye kapitler.

Pris: 369,95 kr.
Køb
Læs mere

Rehabilitering – en grundbog, 3. udgave, er en ny og gennemrevideret bog med meget omfattende ændringer og helt nye kapitler, da der er sket utrolig meget på rehabiliteringsområdet de seneste år.

Rehabilitering er en tværfaglig proces, der kræver sammenhæng og koordination mellem sektorer, fagområder og forvaltningsområdet. Forskellige rammebetingelser, opgaver, kulturer, referencerammer og sprog karakteriserer området.
Rehabilitering er brugerinddragende, og diskussionen om, hvordan vi øger inddragelse, er fremtrædende på såvel sundhedsområdet som socialområdet. Rehabilitering kræver i grundtanken samarbejde, og det er en udfordring at etablere et godt samarbejde mellem personen, pårørende, professionelle og andre relevante parter.
Denne bog kommer derfor omkring emner som målsætning, inddragelse og samarbejde. Områder som fagprofessionelle skal kompetenceudvikle på lige fod med de fag-faglige kompetencer. 

Bogen er inddelt i 25 kapitler ud fra én betragtning af, hvorledes et undervisningsforløb kan stykkes sammen. Men naturligvis kan de enkelte afsnit og kapitler læses på kryds og tværs og fx suppleres med litteratur fra litteraturlisten, som er knyttet til hvert kapitel.
Desuden er bogen inddelt i tre dele; del 1 (kap. 1-7), som beskriver grundlaget og rammerne for rehabilitering i Danmark. Del 2 (kap. 8-12), som sætter fokus på personen i rehabilitering. Og del 3 (kap. 13-24), som beskriver de professionelles indsatser. Bogen rundes af med kapitel 25, som trækker nogle centrale udfordringer i rehabilitering frem.
Til hvert kapitel er knyttet refleksionsspørgsmål, som skal understøtte dialog og læring.

Rehabilitering – en grundbog,henvender sig primært til sygepleje-, fysio- og ergoterapeutstuderende, men også de færdiguddannede sundhedsprofessionelle faggrupper samt andre, der indgår i det tværfaglige samarbejde omkring rehabilitering, kan med stor fordel læse bogen.

Bogens forfattere er Lena Aadal, Maja Lundemark Andersen, Inge Storgaard Bonfils, Charlotte Glintborg, Hanne Gullestrup, Pauline Hagensen, Rikke Duvier Holmberg, Charlotte Ibsen, Finn Blickfeldt Juliussen, Helle Terkildsen Maindal, Thomas Maribo, Anne Meiniche, Camilla Askov Mousing, Ole Steen Mortensen, Claus Vinther Nielsen, Louise Møldrup Nielsen, Tove Lise Nielsen, Kirsten Schultz Petersen, Jette Primdahl, Erik Riiskjær, Anne Marie Brandrup Torsting, Birgitte Møller Stamp, Christine E. Swane, Dorthe Sørensen, Jette Thuesen, Katrine Baltzer Thygesen, Merete Tonnesen og Lisa Gregersen Østergaard.

Anmeldelser og omtale

"'Must-read'-bog om rehabilitering." - Sygeplejersken 

Rehabilitering – en grundbog - 3. udgave
Redigeret af: Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Birgitte Møller Stamp & Dorthe Sørensen
3. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712065500
Antal sider: 334
Pris: 369,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 24-03-2023