Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet

Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet

Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet foretager en række nedslag i, hvordan ny, avanceret teknologi kan tages i brug med henblik på at imødegå nogle af sundhedsvæsnets udfordringer og præsenterer læseren for en vifte af perspektiver for de nyeste trends inden for informationsbehandling.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Det danske sundhedsvæsen gennemgår markante forandringer i disse år, og i et stadigt stigende tempo, idet sundhedssektoren mærker effekterne af større demografiske, strukturelle og teknologiske bevægelser.

Data skal i stigende grad deles mellem faggrupper, med patienter og pårørende samt over sektorgrænser – og ny avanceret teknologi tages i brug. Alt dette medfører ændringer i de måder, der arbejdes på i sundhedssektoren, og der stilles derfor krav om nye kompetencer hos de sundhedsprofessionelle.

Det er disse forhold, Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet retter fokus på.

I disse år er der ikke kun én måde at arbejde med sundhedsdata i sundhedsvæsnet eller på tværs af sektorer på, og bogens kapitler afspejler da også denne mangfoldighed ved at foretage en række nedslag i, hvordan ny, avanceret teknologi kan tages i brug med henblik på at imødegå nogle af sundhedsvæsnets udfordringer.

Bogen har også fokus på en række sideeffekter af den øgede datahåndtering, herunder implementering, kvalitetssikring, samt etiske og rettighedsmæssige hensyn. Læseren præsenteres således for en vifte af perspektiver fra de nyeste trends inden for informationsbehandling til de mere filosofiske, didaktiske, juridiske og etiske aspekter ved sundhedsinformatikken.

Bogen henvender sig primært til sundhedsprofessionelle og studerende på de sundhedsfaglige uddannelser, men vil også kunne anvendes af mange andre faggrupper, der interesserer sig for eller beskæftiger sig med informationsteknologi.

Indhold

Forfatterpræsentationer
Forord
Indledning med introduktion til begrebet sundhedsinformatik

DEL 1 Sundhedsinformatikkens grundlag – forståelsesrammer og reaktioner

1. De politiske og administrative rammer for den sundhedsinformatiske udvikling
2. Teknologiforståelsen former teknologianvendelsen
3. Teknostress og teknologiforståelse
4. Etik og sundhedsinformatik

DEL 2 Administration, implementering og evaluering

5. Ledelse og implementering af digitale forandringer
6. Dataansvar og databehandlingsregler
7. Evaluering af sundhedsinformatik
8. Begrebet e-sundhedskompetence som redskab ved udvikling, implementering og evaluering

DEL 3 Sundhedsinformatik i praksis

9. Telemedicin og kommunikationsteknologi
10. Robotter i sundhedspraksis
11. Apps i sundhedspraksis
12. Sundhedsportalen sundhed.dk
13. Fælles Medicinkort
14. Elektroniske patient- og borgerjournaler
15. Ny Naturlighed – digitale trends i sundhedssektoren

Register

Om bogens redaktører

Trine Ungermann Fredskild (f. 1959) er cand.cur. og ph.d. fra Syddansk Universitet i 2008. Hun er ansat som ekstern lektor på Institut for Folkesundhed, Århus Universitet, og Chefkonsulent ved Sygehus Sønderjylland. Har siden 2003 forsket i anvendelsen af teknologi i professionsuddannelserne og siden 2007/2008 også arbejdet med innovation og velfærdsteknologi inden for det sundhedsprofessionelle uddannelsesområde og arbejdsfelt.

Raymond Kolbæk (f. 1955) er cand.cur., ph.d. og ekstern lektor på Aarhus Universitet. Han er ansat som forskningslektor i Center for Forskning i Klinisk Sygepleje og forsker primært i sundhedsinformatik og digitalisering af sundhedssektoren, netbaseret uddannelsesudvikling samt digitale kompetencer. Han har mangeårig erfaring med netbaseret undervisning og udvikling af netbaseret uddannelse.

Anne Dichmann Sorknæs (f. 1957) er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. og ansat som forskningssygeplejerske og post.doc. på OUH og Syddansk Universitet. Hendes ph.d.-projekt omhandler effekten af telemedicinske videokonsultationer, og hendes primære forskningsområder er telemedicin og familiesygepleje. Hun har mangeårig klinisk erfaring, primært fra sekundær sektor.

Ulla Gars (f. 1961) er sygeplejerske, cand.scient.soc og lektor ved Institut for Sygeplejerske-og Ernæringsuddannelser ved det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet, Professionshøjskolen København. Hun underviser på sygeplejerskeuddannelsen i teknologiforståelse, velfærdsteknologi og innovation og har sammen med forskergruppen fra Technucation-projektet deltaget i forsknings- og udvikling indenfor teknologiforståelse i arbejdslivet og udviklingen af TEKU-modellen.

Ekstramateriale

Find det digitale ekstramateriale til Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet her

Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet
Redigeret af: Anne Dichmann Sorknæs, Raymond Kolbæk, Trine Ungermann Fredskild & Ulla Gars
1. udgave 2018
ISBN: 9788712054573
Antal sider: 352 sider
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 09-11-2018

 Kig i bogen

Til bogen kan du benytte vores app, Gad Ekstra. Læs mere om app'en HER.

Tilgå bogens ekstramateriale HER.

Lignende bøger