Trine Ungermann Fredskild

er cand.cur. og ansat som forlagsredaktør hos Gads forlag.

Om Trine Ungermann Fredskild

Trine Ungermann Fredskild er cand.cur. og ph.d. fra Syddansk Universitet i 2008. Hun er ansat som ekstern lektor på Institut for Folkesundhed, ved Århus Universitet og Chefkonsulent ved Sygehus Sønderjylland. Trine er tidligere lektor ved University College Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen, og igennem flere år uddannelsesleder/- chef indenfor de sundhedsfaglige uddannelser. Hun har siden 2003 beskæftiget sig med anvendelsen af teknologi i professionsuddannelserne (forskningsfelt), og siden 2007/08 også med innovation og velfærdsteknologi indenfor såvel erhvervsuddannelsesområdet, som professionsuddannelsesområdet og i det sundhedsprofessionelles arbejdsfelt.