Trine Ungermann Fredskild

Trine Ungermann Fredskild

er cand.cur. og ansat som forlagsredaktør hos Gads forlag.

Om Trine Ungermann Fredskild

Trine Ungermann Fredskild er ph.d. fra Syddansk Universitet i 2008. Hendes forskning beskæftiger sig med uddannelser og studieformer, hvor teknologi anvendes i læringsøjemed. Hun har igennem sin tidligere ansættelse på University College Syddanmark gennem flere år arbejdet med velfærdsteknologi med fokus på projekter samt på igangsætning af velfærdsteknologiske uddannelsesaktiviteter inden for professionsuddannelsesområdet. Hun har stadig fokus på uddannelse med anvendelse af teknologi i læringsøjemed, samt på velfærdsteknologi i relation til såvel projekter som uddannelse.