Ergoterapi

Du finder her et bredt udvalg af fag- og lærebøger til grund-, efter- og videreuddannelserne inden for ergoterapi. Bøgerne er udarbejdet i et meget tæt samarbejde med forfatterne fra uddannelserne og fra praksis.

God læselyst.

Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser
For sundhedsprofessionelle


Denne bog handler om konkrete etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser, som kan opstå i mødet mellem sundhedssystemet, sundhedsprofessionelle og mennesker med forskellige sundhedsudfordringer.

Målet med bogen er ikke at anvise konkrete handlinger eller løsninger på etiske dilemmaer og problemstillinger, men i stedet at præsentere forskellige forhold i den kliniske hverdag, der kan give anledning til etisk refleksion.

Læs mere om bogen her

Medlemmer af Ergoterapeutforeningen kan få 20 % rabat ved køb af bøger. Læs mere her