Simulationsbaserede undervisningsmetoder

Simulationsbaserede undervisningsmetoder

Fra teori til praksis

Bogen giver en grundig indføring i simulationsbaseret undervisning fra såvel et filosofisk epistemologisk perspektiv som et teoribaseret perspektiv til konkrete eksempler fra praksis.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Der er et stigende fokus på simulationsbaserede undervisningsmetoder på professions- og erhvervsuddannelser – ikke blot på sundhedsfaglige uddannelser, hvor man traditionelt har brugt simulationsbaseret undervisning, men også på tekniske, pædagogiske samt social- og samfundsfaglige uddannelser.

Simulationsbaserede undervisningsmetoder – fra teori til praksis giver en grundig indføring i simulationsbaseret undervisning fra såvel et filosofisk epistemologisk perspektiv som et teoribaseret perspektiv til konkrete eksempler fra praksis. Bogen anlægger en bred forståelse af simulation fra klassisk færdighedstræning i skillslabs til skyggeteater og rollespil. Bogen henvender sig således til alle, som interesserer sig for simulation som undervisning- og kompetenceudviklingsmetode.

Blandt de spørgsmål, der belyses i bogen, er:

  • Hvordan kan simulation didaktisk tænkes og gennemføres, så undervisningen understøtter studerendes nysgerrighed og kreative udforskning af samspillet mellem teori og praksis?
  • Hvordan kan simulationsdidaktik understøtte studerendes professionelle udvikling?
  • Hvilken rolle spiller fidelitet og autenticitet for studerendes deltagelse i og udbytte af simulationsundervisningen?
  • Hvordan kan studerendes nervøsitet for deltagelse i simulationsbaserede undervisningsmetoder forstås og håndteres?
  • Hvordan kan kunst og kultur anvendes i simulationsundervisning til at træne etisk dømmekraft og konflikthåndtering?

Med bidrag af:

Jette Henriksen, Vibeke Røn Noer, Johanne Grøndahl Glavind, Vibe Aarkrog, Anders Buch, Elsebeth Hovmøller Christensen, Johanne Grøndahl Glavind, Birte Debel Hansen, Kim Harris, Jette Henriksen, Thomas Iskov, Anne Mette Mørcke, Birgitte Lund Nielsen, Susanne Buch Nielsen, Nickolaj Hove Nielsen, Vibeke Røn Noer, Hanne Møjbæk Duedahl Nørgaard, Gitte Plougmann og Mikkel Wiskerchen.

Anmeldelser og omtale

"Inspirerende simulationsmetoder (...) Bogen indtager et kærkomment og bredt blik på simulation som generel undervisningsmetode" - Sygeplejersken

Simulationsbaserede undervisningsmetoder - Fra teori til praksis
Redigeret af: Jette Henriksen, Johanne Grøndahl Glavind & Vibeke Røn Noer
1. udgave 2022
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712065517
Antal sider: 196
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 28-04-2022