Livskvalitet

Livskvalitet

en udfordring

Korshærschef og præst Bjarne Lenau Henriksen konfronterer i denne bog sin viden om mennesker i forskellige vanskelige livssituationer med den gængse opfattelse af "det gode liv" og den "rigtige" livskvalitet.

Pris: 199,00 kr.
Køb
Læs mere

Livskvalitet er et af de mest diskuterede begreber i social- og sundhedssektoren. Bjarne Lenau Henriksen udfordrer skråsikre opfattelser af, hvad begrebet dækker over. Er det et paradoks at tale om livskvalitet i forhold til de socialt udstødte – de marginaliserede grupper – som de psykisk syge, de fattige, de hjemløse osv.? Og hvad er livskvalitet for den enkelte?

Læseren udfordres og opfordres til at reflektere over de menneskelige og samfundsmæssige forudsætninger for overhovedet at kunne tale om livskvalitet. Livskvalitet bliver både et ansvar og en udfordring.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med mennesker professionelt eller på frivillig basis.

Bjarne Lenau Henriksen er cand.theol. og korshærschef for den folkekirkelige landsdækkende hjælpeorganisation Kirkens Korshær samt sognepræst ved Hellig Kors Kirke på Nørrebro i København.

Anmeldelser
"Det er især afsnittet om de medmenneskelige forhold, der gør bogen relevant for sygeplejersker, idet Bjarne Lenau Henriksen her sætter fokus på hjælperen og relationen til den, der skal hjælpes (...) Livskvalitet er et udtryk for, at livet er værd at leve. Skal det kunne lade sig gøre for hvem som helst og hvor som helst, kræver det, at forudsætningerne diskuteres. Denne bog kan være med til at sætte diskussionerne i gang (...) Bogen kan anbefales som baggrundslæsning for forståelse af begrebet livskvalitet. Den giver her en god bredde (...) Bogen er letlæselig, og den nye udgave har fået en tilgængelig opsætning og layout." - Klinisk sygeplejespecialist Rita Nielsen i Sygeplejersken 1/2008.

Bogens forfatter

Bjarke Lenau Henriksen (f. 1948), cand. theol. 1974. Leder af Sct. Nicolai Tjenesten i København 1974-79. Leder af  Mariatjenesten og sognepræst ved Maria Kirke i Istedgade på Vesterbro i København 1979-86. Chef for den folkekirkelige landsdækkende hjælpeorganisation Kirkens Korshær og sognepræst ved Hellig Kors Kirke fra 1987. Forfatteren har mange års undervisningserfaring fra Diakonissestiftelsen og Pastoralseminariet. Han har undervist og været praktiklærer på socialpædagogiske seminarier og en række andre undervisningsinstitutioner. Forfatter til flere bøger og tidsskriftartikler.

Indhold
Kap. 1

Træd varsomt, nar du tramper i min drøm
– om den ustyrlige livskvalitetKap. 2

Begrebet livskvalitet
– om at forklare det uforklarligeKap. 3

Virkelighed og fantasi
– om livskvalitet i hjælpeforholdetKap. 4

Magt og afmagt
– om mere livskvalitet i hjælpeforholdetKap. 5

Menneskets uendelige værdi
– om menneskesyn, ansvar og solidaritetKap. 6

For den sunde er alting usundt
– om menneskesyn, sundhed og normalitetKap. 7

Intet menneske er en ø
– om de sociale netværk og livskvalitetKap. 8

Når arbejdet er så sundt, hvorfor så ikke give det til de syge?
– om arbejde, lønarbejde, tid og fritidKap. 9

Livet er ikke en selvfølgelighed
– om livskvalitet og ritualerKap. 10

Den bundløse livskvalitet
– om fattigdom, forarmelse og udstedelseKap. 11
Livet er ikke værd at leve, men prøv alligevel!
– om livskvalitet, smerte, sorg og lidelse

Livskvalitet - en udfordring
Bjarne Lenau Henriksen
2. udgave 2007
ISBN: 9788712042068
Antal sider: 148 sider
Pris: 199,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag