Medicin

Her finder du lærebøger, der henvender sig til medicinstuderende og evt. andre studerende på de sundhedsfaglige og pædagogiske professionsbacheloruddannelser.

Praktisk oftalmologi


Den populære lærebog i øjensygdomme i en 4. gennemrevideret udgave.

Bogen, der henvender sig både til medicinstuderende og læger, er pensumdækkende og på en gang grundig og let tilgængelig. 

Praktisk oftalmologi er skrevet med henblik på også at kunne bruges efter medicinstudiet, for uanset specialevalg vil de fleste klinikere gang på gang møde patienter med øjenproblemer enten i skadestuen, på stuegang eller i almen praksis.

Læs mere om bogen her

Se Gad Sundheds program


Har du styr på reglerne for kopiering og deling af studiebøger? Kampagnen Os der elsker viden oplyser og guider studerende om lovlig brug af studiebøger.