Palliation og rehabiliterende palliation

Palliation og rehabiliterende palliation

Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på grunduddannelsen og retter sig mod undervisningen i pleje og omsorg til den alvorligt syge og døende patient samt støtte til pårørende.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Denne udgave af Palliation og rehabiliterende palliation henvender sig til sygeplejestuderende på grunduddannelsen og retter sig mod undervisningen i pleje og omsorg til den alvorligt syge og døende patient samt støtte til pårørende. Derudover er bogen relevant for alle sundhedsprofessionelle, der i klinisk praksis varetager plejen af mennesker med livstruende sygdom, og undervisere ved professionshøjskoler.

Lærebogens forfattere er uddannede sygeplejersker og har forskellige uddannelsesmæssige overbygninger i form af mastergrad, kandidatgrad og ph.d. De beskæftiger sig alle med palliation eller rehabiliterende palliation inden for undervisning, forskning, udvikling eller klinisk praksis. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde inden for palliation og rehabilitering er af afgørende betydning for patienter, pårørende og professionelle samt for studerende og elever, der er knyttet til det palliative område. Uanset hvor man arbejder med alvorligt syge og døende mennesker, er der brug for en professionsrettet tilgang med fokus på klinisk beslutning og klinisk lederskab inden for pallierende pleje og omsorg.

Kapitlerne bygger på såvel forsknings-, udviklings- som erfaringsbaserede viden. Hvert kapitel formidler teori og faktuel viden, og mange af kapitlerne indeholder en case, som analyseres af forfatteren. Analysen skal vise den kompleksitet, der karakteriserer klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab i forbindelse med palliativ indsats og rehabiliterende palliation. Flere af kapitlerne afsluttes med refleksionsspørgsmål, der kan anvendes i såvel klinisk som teoretisk undervisning.

Med bidrag af:
Heidi Maria Bergenholtz, Camilla Bernild, Margit Bjergegaard, Karin Brochstedt Dieperink, Rikke Vinter Hedensted, Ingeborg Ilkjær, Eva Jespersen, Charlotte Fabricius Kragh, Camilla Lykke, Lisbet Due Madsen, Steen Peter Nielsen, Marc Sampedro Pilegaard, Nanette Quistorff, Jesper Grud Rasmussen, Mette Raunkiær, Marianne Spile, Jette Thuesen, Jan Tofte, Helle Wendner Vedsegaard og Birthe Ørskov.

ANMELDELSER OG OMTALE

"... en klassisk lærebog, som kommer godt rundt om den store buket af palliative kompetencer, som forfatterne mener bør være tilstede hos sundhedsprofessionelle, som har kontakt med meget syge eller døende mennesker og deres nærmeste pårørende (…) forfatterne, der til sammen har ydet et fornemt og solidt bidrag til forlaget, Gad’s, nye række af udgivelser om mulige forbedringer og kompetenceløft i sundhedsvæsnet." – Sundhed.dk 

"Bogen har i høj grad bidraget til at øge min viden om palliation og rehabiliterende palliation og ikke mindst den kompleksitet, der karakteriserer klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab inden for den palliative sygepleje. Jeg kan derfor kun give bogen mine bedste anbefalinger." – Sygeplejersken

Palliation og rehabiliterende palliation
Redigeret af: Ingeborg Ilkjær & Charlotte Fabricius Kragh
1. udgave 2021
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712059011
Antal sider: 332
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 18-06-2021

Kig i bogen