Klinisk Fysiologi - en basisbog

Klinisk Fysiologi - en basisbog

1. udgave 2014

Klinisk fysiologi, en basisbog, er en afkortet og bearbejdet udgave af den svenske bog ”Klinisk Fysiologi”. Den henvender sig især til bioanalytikere og bioanalytikerstuderende. Også andre sundhedsprofessionelle faggrupper som sygeplejersker, radiografer og læger kan med udbytte anvende bogen

Pris: 225,00 kr.
Køb
Læs mere

Bogen præsenterer principper for og udførelse af en række klinisk fysiologiske metoder og den bagved liggende fysiologi og patofysiologi inden for organsystemerne hjerte, lunge og perifert kredsløb. Bogen er skrevet i et enkelt sprog og en detaljeringsgrad, der retter sig mod professioner, der udfører eller ønsker nærmere kendskab til klinisk fysiologiske undersøgelser, såsom bioanalytikere og sygeplejesker samt studerende inden for disse professioner. Også andre faggrupper som medicinstuderende, studerende og færdiguddannede radiografer og fysioterapeuter kan have glæde af denne bog.  

Klinisk Fysiologi - en basisbog - 1. udgave 2014
Bjørn Jonnsson, Per Vollmer, Håkan Westling & Thomas White
Redigeret til danske forhold af: Inge Buch og Birger Hesse
ISBN: 9788712050162
Antal sider: 165 sider
Pris: 225,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 07-01-2014