Velkommen til sygepleje
KatalogSygeplejebogen

Sygepleje

Her finder du lærebøger, der henvender sig til sygeplejestuderende og andre studerende på de sundhedsfaglige og pædagogiske professionsbacheloruddannelser.

Mange af vores udgivelser er desuden velegnede for diplom-, master- og kandidatstuderende inden for det sundhedsfaglige område. Også uddannede sygeplejersker og andet sundhedspersonale kan finde relevant litteratur her.

Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis


Formålet med Videnskabsteoretiske perspektiver på sygeplejepraksis   er dels at give sygeplejestuderende viden om, hvilken betydning videnskabsteori og forsknings- og udviklingsaktiviteter har for udviklingen af sygeplejeprofessionen. Dels at få læseren til at reflektere over valg og fravalg af de forskellige beskrevne metoder.

Bogen tager afsæt i konkrete forsknings- og udviklingsprojekter, der undersøger aktuelle sygeplejefaglige problemstillinger. Den henvender sig primært til sygeplejestuderende, deres undervisere og vejledere i klinisk praksis.

Læs mere om bogen her

Rabat til medlemmer af DSR og SLS

Sygeplejersker og sygeplejestuderende, der er medlem af Dansk Sygeplejeråd eller Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, får 20% rabat på sygeplejefaglige bøger, der er udgivet af Gads Forlag. Klik HER og læs mere.

Har du styr på reglerne for kopiering og deling af studiebøger? Kampagnen Os der elsker viden oplyser og guider studerende om lovlig brug af studiebøger.

Studybox


Studybox er en digital pensumtjeneste, der giver studerende mulighed for at streame studiebøger fra ét sted. Studybox tilbyder studiebøger til uddannelserne: lærer, pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, ergoterapi og fysioterapi. Se mere her: https://studybox.dk/