Kommunikation for sundhedsprofessionelle

Kommunikation for sundhedsprofessionelle

Bogen giver indsigt i de mest relevante teorier og metoder, som sundhedsprofessionelle har brug for i den mundtlige og skriftlige kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Kommunikation for sundhedsprofessionelle giver indsigt i de mest relevante teorier og metoder, som sundhedsprofessionelle har brug for i den mundtlige og skriftlige kommunikation med patienter, pårørende og kollegaer.

Denne femte udgave af bogen er udvidet med to nye kapitler, som omhandler fortællingens sprog og åben dialog som kommunikativ tilgang. Bogens tidligere kapitler er gennemrevideret med den nyeste forskningsbaserede viden. Desuden er bogen opdateret i forhold til læringsmålene i de nyeste bekendtgørelser og studieordninger på de sundhedsfaglige professionsuddannelser og i forhold til sundhedsvæsenets generelle udvikling.

I første del af bogen præsenteres grundlæggende perspektiver på kommunikation i sundhedsvæsenet. I hovedtræk berøres nutidens tendenser omkring kommunikation i korte kontakter samt velfærdsteknologiske løsninger, og der argumenteres for en humanistisk, dialogisk tilgang til patienten for at forstå hans reaktioner og behov.

I bogens anden del præsenteres kommunikative metoder, dvs. teoretiske værktøjer, der diskuteres i en sundhedsprofessionel kontekst. I præsentationen af metoderne inddrages forskellige former for empiri og cases for at eksemplificere, hvordan teorierne kan anvendes i praksis.

Bogen kan anvendes som lærebog i faget kommunikation og kommunikative færdigheder i de sundhedsfaglige professionsuddannelser og på postgraduat niveau. Bogens forskningsmæssige forankring gør den også anvendelig på master- og kandidatniveau. Endelig kan bogen være en inspirationskilde til refleksion for færdiguddannede sundhedsprofessionelle, som gerne vil blive bedre til at kommunikere med såvel patienter, pårørende som andre fagprofessionelle.

Anmeldelser og omtale

Kommunikation for sundhedsprofessionelle forsøger (…) at give sundhedspersoner pejlemærker til at forstå og magte, hvordan kommunikation i praksis kan forbedres og udvikles på måder, som kan gøre den i stand til at leve op til sundhedsvæsenets og patienternes forventninger. [Bogen er] en berigende læseoplevelse, som er mere konkret, end den er teoretisk, og hvori man kan lære livsvigtige ting om at være sammen, når helbredssvækkelse, sygdom eller truende død er en del af samtalen.” – Sundhedskultur.dk

"Bogen udvidede min horisont. (...) Relevant i sygeplejefaget uanset stilling og funktion." – Forstyrrelsen


Kommunikation for sundhedsprofessionelle
Redigeret af: Kim Jørgensen
5. udgave 2021
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712060178
Antal sider: 318
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 12-05-2021

Kig i bogen