Sociologi for sundhedsprofessionelle

Sociologi for sundhedsprofessionelle

Denne grundbog i sociologi henvender sig til såvel studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser samt sundhedsprofessionelle på efter- og videreuddannelse.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

Alle sundhedsprofessionelle, uanset om det drejer sig om sygeplejersker, radiografer, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter og bioanalytikere arbejder med mennesker. Ofte begrundes deres valg af erhverv og profession netop med ønsket om at ville arbejde med mennesker. Denne grundbog i sociologi vil give såvel studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser og sundhedsprofessionelle på efter- og videreuddannelse en grundviden i sociologisk teori samt forståelse for menneskelige reaktioner og relationer i en institutionel og samfundsmæssig kontekst.

Sundhedsprofessionelle møder via deres profession mange forskellige typer af borgere og patienter. Nogle vil være yderst velfungerende med et godt netværk og mange ressourcer. Andre vil være plaget af sociale problematikker, der kan have indflydelse på deres sundhed og på måden, de mestrer deres sygdom og helbredsproblemer.

Denne bog reflekterer over, hvorfor der er ulighed i sundhed, og hvorfor mange borgere og patienter ikke altid formår at foretage valg i deres liv, som er hensigtsmæssige for deres trivsel og helbred. De studerende får desuden god indsigt i at forholde sig til mange forskellige typer patienter.

Anmeldelser

”En […] spændende, højaktuel og velstruktureret antologi for sundhedsprofessionelle.” – Uddannelsesnyt, anmeldt af Jette Tegner. Lektor og international koordinator ved Københavns Professionshøjskole.

"Bogen er velskrevet og teoretisk velunderbygget […]. Bogen har et smukt og læsevenligt layout."  – Sygeplejersken, anmeldt af Eva Just, sygeplejerske, cand.scient.soc.
Sociologi for sundhedsprofessionelle
Redigeret af: Annemarie Dalsgaard & Lone Meldgaard
1. udgave 2018
ISBN: 9788712052968
Antal sider: 280 sider
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 01-01-2018

Kig i bogen