Kultur for sundhedsprofessionelle

Kultur for sundhedsprofessionelle

Bogen viser såvel teoretisk som via cases, hvordan man som sundhedsprofessionel kan omgås sin egen og andres kultur mere reflekteret og således bedre blive i stand til at træffe gode faglige og menneskeligt indsigtsfulde beslutninger i kraft af et øget kendskab til sit eget og andres kulturelle ståsted.

Pris: 269,95 kr.
Køb
Læs mere

Denne bog handler om de mange måder, hvorpå kultur påvirker mødet mellem sundhedsprofessionelle og mennesker med sundhedsudfordringer.

I en travl klinisk hverdag konfronteres sundhedsprofessionelle med et utal af problemstillinger, hvoraf nogle er direkte afledt af kulturelle forskelligheder. Det kan være iblandt det sundhedsfaglige personale, i mødet med patienter og pårørende eller i form af politiske beslutninger, der former en bestemt kulturel omgangsform.

Ved at forstår kultur som et dynamisk fænomen, der opstår i samspillet mellem mennesker, eksemplificerer bogen gennem teori og praksisnære cases, hvordan man som sundhedsprofessionel kan omgås sin egen og andres kultur mere reflekteret.

Formålet med bogen er at styrke sundhedsprofessionelles evne til at træffe fagligt velbegrundede og menneskeligt indsigtsfulde beslutninger i kraft af et øget kendskab til sit eget og andres kulturelle ståsted. Når man som sundhedsprofessionel bliver bevidst om kulturens relevans for ens arbejdsområde, opøver man samtidig kompetencer inden for klinisk beslutningstagning og klinisk lederskab, som sætter mennesket og ikke dets kulturelle baggrund i centrum.

Med bidrag af:
Hanne Bess Boelsbjerg, Salah El-Matari, Hanne Winther Fredriksen, Peter Hervik, Mathilde Meedom Hermansen, Carsten Juul Jensen, Mette Terp Høybye, Lamies Nassri, Dorthe S. Nielsen, Morten Sodemann og Tine Tjørnhøj-Thomsen.

Anmeldelser og omtale

"Kultur for Sundhedsprofessionelle er en fin og meget velmenende antologi, som sætter grundigt spot på et samfundsproblem, som vi ikke er særligt dygtige til at tale konstruktivt om. Heller ikke selv om det fylder mere og mere i vores multikulturelle sundhedsvæsen, hvor kulturmøder fortsat for ofte bliver til kultursammenstød, som kan frustrere de sundhedsprofessionelle, og som kan koste liv og førlighed for de anderledes og minoriserede."  –  Sundhedspolitiske Tidsskrift.

"Det fleksible kulturbegreb vendes og drejes indsigtsgivende og oplysende. Formålet med bogen er netop at belyse kultur og skabe en kritisk refleksion over, at kultur anskues som noget, der er særegent for en gruppe mennesker." – Sygeplejersken.

Kultur for sundhedsprofessionelle
Redigeret af: Hanne Bess Boelsbjerg & Mathilde Meedom Hermansen
1. udgave 2021
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712059547
Antal sider: 208
Pris: 269,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 05-08-2021

Kig i bogen