Sygeplejeprocedurer og -teknikker

Sygeplejeprocedurer og -teknikker

Menneskekroppen

Bogen indeholder kapitler, der beskriver udvalgte procedurer og teknikker med vægt på den generelle kliniske sygepleje.

Pris: 379,00 kr.
Køb
Læs mere

Det kan være meget varierende, hvor meget den enkelte studerende har mulighed for at øve og forberede sig på udførelse af sygeplejeprocedurer og -teknikker, inden hun møder patienten. Det er hensigten med denne bog, at den studerende kan orientere sig, repetere, øve og forberede sig, inden hun første gang skal udføre disse procedurer hos patienter på sygehuse, i hjemmeplejen eller andre sektorer, hvor der udføres sygepleje.

Sygeplejeprocedurer og -teknikker indeholder kapitler, der beskriver udvalgte procedurer og teknikker med vægt på den generelle kliniske sygepleje. De første to kapitler, der beskriver generelle aspekter, retningslinjer og planlægning udgør værkets referenceramme og har betydning for alle de beskrevne procedurer. 

I denne nye udgave er teksten revideret efter de gældende kliniske retningslinjer, ligesom samtlige referencer er opdateret. Rækkefølgen på kapitlerne er justeret, og der er tilføjet et nyt kapitel om procedurer i forbindelse med præ-, per- og postoperativ sygepleje. 

I bogens kapitler er der, så vidt det har været muligt, refereret til gældende og tilgængelig evidens. Derudover har kapitlerne faktabokse og er rigt illustreret. Der er desuden udarbejdet studiespørgsmål, som både findes i herværende bog og online på www.menneskekroppen.dk 

I bogen er der indsat Gad Ekstra logoer, som giver adgang til relevante videoklip, som kan afspilles direkte på tablets eller smartphones.

Indholdsfortegnelse

Forfatterpræsentation

Forord

Indledning

1. Organisering og aktører

2. Planlægning

3. Håndhygiejne

4. Sengeredning

5. Personlig hygiejne - kropsvask

6. Nedre toilette

7. Specielle procedurer i forbindelse med personlig hygiejne

8. Mund- og tandpleje

9. Respiration

10. Puls

11. Blodtryk

12. Temperatur

13. Vandladning

14. Udskillelse af fæces

15. Sondeernæring

16. Væske og ernæring

17. Injektionsgivning

18. Anlæggelse af perifert venekateter

19. Præ-, per- og postoperativ sygepleje

20. Forbindingsskift

21. Hørelse

22. Syn

23. Medicingivning

24. Lejring

Register

Om bogens redaktører

Karen Margrethe Maglekær er uddannet anæstesisygeplejerske og er kandidat i sygepleje. Hun har lang national og international erfaring inden for klinisk sygepleje, og er tidligere lektor i sygeplejerskeuddannelsen i Region Sjælland. Hun har undervist i såvel grund- som efteruddannelse, samt deltaget i flere forsknings- og udviklingsarbejder. Karen Margrethe har bl.a. undervist i sygepleje kombineret med naturvidenskabelige fag, og har medvirket i udvikling og gennemførelse af simulationsundervisning. Hun har været medforfatter på flere sygeplejefaglige bøger. Karen Margrethe er optaget af patient- pårørende perspektivet og deltager aktuelt i en arbejdsgruppe vedr. planlægningen af Fælles Akut Modtagelse på Nyt OUH (Odense).

Pia Lysdal Veje er uddannet sygeplejerske, cand.cur og ph.d.-studerende. Hun er lektor ved University College Syddanmark, Sygeplejerskeuddannelsen Aabenraa. Hun er underviser og vejleder samt har haft egne forskningsprojekter og innovationsprojekter. Pia har udviklet valgfag i infektionshygiejne og har været med til at belyse undervisningen i infektionshygiejne på alle sygeplejeinstitutionerne i samarbejde med SSI. Hun har medvirket i udviklingen af instruktionsvideoer af kliniske færdigheder og er bedømmer ved Center for Kliniske Retningslinjer. Pia har skrevet kandidatspeciale om nedre toilette og forsker i personlig pleje med fokus på sengebad og nedre toilette.

Sygeplejeprocedurer og -teknikker - Menneskekroppen
Redigeret af: Karen Margrethe Maglekær & Pia Lysdal Veje
3. udgave 2019
ISBN: 9788712058274
Antal sider: 278
Pris: 379,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 07-06-2019

Kig i bogen

Til bogen kan du benytte vores app, Gad Ekstra. Læs mere om app'en HER.

Tilgå bogens ekstramateriale HER.