Studiespørgsmål
Kapitel 3 Håndhygiejne

Spørgsmål 1
Giv eksempler på procedurer, hvor du både vil udføre håndvask og hånddesinfektion.

Spørgsmål 2
Giv eksempler på, hvornår du kun vil udføre hånddesinfektion.

Spørgsmål 3
Vælg en procedure fra bogen og begrund, hvorfor du vil bruge handsker ved denne procedure.

Spørgsmål 4
Hvad fjernes ved håndvask?

Spørgsmål 5
Hvilke fordele er der ved hånddesinfektion?

Kapitel 4 Sengeredning

Spørgsmål 1
Hvilke funktioner har hospitalssengen?

Spørgsmål 2
Hvilken betydning kan sengebordet have for patienten under indlæggelse?

Spørgsmål 3
Hvordan lægger man et rent lagen på hos en sengeliggende patient?

Spørgsmål 4
Hvad skal man være opmærksom på, hvis man skal foretage linnedskift hos en sengeliggende patient?

Spørgsmål 5
Hvorfor er det vigtigt, at patienten har rent sengetøj på under en indlæggelse?

Kapitel 5 Personlig hygiejne – kropsvask

Spørgsmål 1
Hvad er formålet med den personlige hygiejne?

Spørgsmål 2
Hvilke hygiejniske overvejelser vil du gøre i forhold til at hjælpe patienter med personlig hygiejne?

Spørgsmål 3
Hvilke observationer vil du gøre, når du hjælper patienten med sengebad?

Spørgsmål 4
I hvilken rækkefølge vil du vaske de forskellige dele af kroppen, og hvilken faglig begrundelse er der for denne rækkefølge?

Spørgsmål 5
Hvilke overvejelser vil du gøre i forhold til at bruge vaskeservietter i stedet for vand og sæbe?

Spørgsmål 6
Hvordan vil du minimere patientens forlegenhed?

Spørgsmål 7
Hvorfor er der risiko for krydskontaminering ved en foldet vaskeklud?

Kapitel 6 Nedre toilette

Spørgsmål 1
Hvordan vil du informere patienten før nedre toilette?

Spørgsmål 2
Hvilke overvejelser vil du gøre i forhold til at bruge vaskeservietter i stedet for vand og sæbe?

Spørgsmål 3
Hvordan vil du minimere patientens forlegenhed?

Spørgsmål 4
Hvorfor er der risiko for krydskontaminering ved en foldet vaskeklud?

Spørgsmål 5
Hvilke observationer vil du gøre i forbindelse med nedre toilette?

Kapitel 7 Specielle procedurer i forbindelse med personlig hygiejne

Spørgsmål 1
Hvilke observationer vil du gøre når du hjælper patienten med neglepleje, fodpleje, barbering og hårvask?

Spørgsmål 2
Hvor ofte vil du tilbyde patienten barbering, fodpleje, neglepleje og hårvask?

Spørgsmål 3
Hvilke overvejelser vil du gøre i hold til fodpleje til patienter med diabetes?

Kapitel 8 Mund- og tandpleje

Spørgsmål 1
Hvordan inspicerer man mundhulen?

Spørgsmål 2
 Hvad skal man være opmærksom på, når man rengør en protese?

Spørgsmål 3
Hvorfor er det vigtigt at sikre, at patienten får børstet tænder under en indlæggelse?

Spørgsmål 4
Hvorfor kan det være nødvendigt at anvende Klorhexidin mundskyl som mundplejemiddel i forbindelse med den specielle mundpleje?

Spørgsmål 5
Hvor ofte vil du børste patientens tænder?

Kapitel 9 Respiration

Spørgsmål  1
Hvad er respirationsfrekvensen (RF) hos en voksen person i hvile?

Spørgsmål  2
Hvilke observationer gøres sammen med tællingen af respiration?

Spørgsmål  3
Hvad kan man undersøge ved pulsoximetri?

Spørgsmål  4
Hvor lang tid ad gangen må man trachelasuge?

Spørgsmål 5
Hvilken information skal man give patienten, inden han suges trachealt?

Spørgsmål  6
Hvor mange liter ilt i min. gives almindeligvis?

Spørgsmål  7
Hvordan forberedes en patient før iltbehandling?

Spørgsmål  8
Hvad skal man observere, når en patient får ilt?

Kapitel 10 Puls

Spørgsmål  1
I hvilke arterier måles pulsen almindeligvis?

Spørgsmål  2
Hvad er normal pulsværdi hos en voksen person i hvile?

Spørgsmål  3
Hvilke faktorer påvirker pulsen?

Spørgsmål  4
Hvad kan man bruge pulsværdien til?

Spørgsmål  5
Hvilke observationer af pulsen foretages samtidig med pulstællingen?

Kapitel 11 Blodtryk

Spørgsmål  1
Hvilke faktorer har betydning for, om man måler BT korrekt?

Spørgsmål  2
Hvordan påvirker det BT om der er valgt en for lille eller for stor BT-manchet? 

Spørgsmål 3
Hvilke fejlkilder kan påvirke BT? 

Spørgsmål  4
Hvad er Korotkoffs lyd? 

Spørgsmål 5
Hvad er ortostatisk BT-måling

Kapitel 12 Temperatur

Spørgsmål  1
Hvad kan man bruge temperaturmåling til? 

Spørgsmål  2
Hvordan placeres et øretermometer? 

Spørgsmål  3
Hvordan skal patienten placeres ved rektal måling? 

Spørgsmål  4
Hvilke faktorer har betydning for, om mundtemperaturen måles korrekt?

Spørgsmål  5
Ved hvilke temperaturer bliver patientens tilstand kritisk?

Kapitel 13 Vandladning

Spørgsmål  1
Hvilke observationer skal der foretages i forbindelse med vandladning?

Spørgsmål  2
Hvad er polyuri, oliguri og anuri?

Spørgsmål  3
Hvorfor er den intermitterende kateterisation at foretrække frem for den permanente? 

Spørgsmål  4
Hvilke fordele og ulemper er der ved hhv. RIK og SIK?

Spørgsmål  5
Hvilke hygiejniske forholdsregler skal foretages i forbindelse med anlæggelse af et kateter?

Kapitel 14 Udskillelse af fæces

Spørgsmål  1
Hvilke observationer er væsentlige i forhold til defækationen?

Spørgsmål  2
Hvorfor er det vigtigt at bevare huden omkring stomien sund og hel? 

Spørgsmål  3
Hvilke former for stomisystemer/bandager kan anvendes ved henholdsvis ileostomier og colostomi?

Spørgsmål  4
Hvorfor skal patienten ligge på venstre side ved behandling med klyx og lavement?

Spørgsmål  5
Gør rede for de enkelte trin ved bækkengivning.

Kapitel 15 Sondeernæring

Spørgsmål  1
Hvilke overvejelser vil du gøre i forhold til kontrol af fødesondens placering?

Spørgsmål  2
Hvordan udmåler man, hvor langt sonden skal ned, hvis den skal ligge i ventriklen?

Spørgsmål  3
Hvilke komplikationer kan der opstå i forbindelse med enteral ernæring?

Spørgsmål  4
På hvilke måder kan man administrere enteral ernæring?

Spørgsmål  5
Hvordan vil du lejre patienten i forbindelse med indgift af sondemad?

Kapitel 16 Væske og ernæring

Spørgsmål  1
Hvilke overvejelser vil du gøre i forhold til patienter med dysfagi?

Spørgsmål  2
Hvilke patienter vil du tilbyde hjælp til at spise?

Spørgsmål  3
Hvorfor er det vigtigt at have viden om servering af mad og hjælp til at spise?

Spørgsmål  4
Hvilke fordele og ulemper kan der være forbundet med, at patienter indtager måltiderne på sengestuen?

Spørgsmål  5
Hvilke overvejelser vil du gøre i forhold til at hjælpe en høre-eller synshandikappet patient i spisesituationen?

Kapitel 17 Injektionsgivning

Spørgsmål  1
Hvornår er parenteral medicinindgift indiceret?

Spørgsmål  2
Hvilke fordele og ulemper har henholdsvis subkutan og intramuskulær injektion?

Spørgsmål  3
Hvordan skal huden desinficeres før injektionsgivning?

Spørgsmål  4
Hvordan kan lipohypertrofi forebygges?

Spørgsmål  5
Hvilke områder er særligt egnede for intramuskulære injektioner?

Kapitel 18 Anlæggelse af perifert venekateter og subkutan kanyle

Spørgsmål  1
Hvilke observationer og handlinger foretages hos en patient med PVK?

Spørgsmål  2
Hvorfor anvendes intravenøs injektion af medicin?

Spørgsmål  3
Hvilke forhold kan påvirke en infusion?

Spørgsmål  4
Hvad gøres, hvis der opstår komplikationer under en infusion?

Spørgsmål  5
Hvor ofte skal et PVK skiftes? 

Spørgsmål  6
Hvorfor anvendes subkutan infusion? 

Spørgsmål  7
Hvilke væsker må gives subkutant? 

Spørgsmål 
Hvilke observationer og handlinger foretages hos en patient med subkutan kanyle? 

Spørgsmål 
Hvad er kamelpukkelmetoden? 

Ved stikuheld henvises til kapitel 23 og BrancheArbejdsmiljøRådet.

Kapitel 19 Præ-, per- og postoperativ sygepleje

Spørgsmål  1
Hvilke fasteregler gælder for patienter, som skal have fortaget elektiv kirurgi?

Spørgsmål  2
Hvordan klargøres en patient til operation?

Spørgsmål  3
Hvilke kriterier skal være opfyldt, for en patient kan udskrives til hjemmet efter samdagskirurgi?

Spørgsmål  4
Hvilke observationer skal man gøre postoperativt?

Spørgsmål  5
I hvilke tilfælde skal man tilkalde akut hjælp?

Kapitel 20 Forbindingsskift

Spørgsmål  1
Hvilke forskellige former for sår findes der?

Spørgsmål  2
Hvorfor er det ikke tilladt at forstærke en gennemsivet forbinding?

Spørgsmål  3
Hvordan skabes optimale betingelser for sårheling?

Spørgsmål  4
Redegør for observationer i forhold til et sår.

Spørgsmål  5
Hvad er formålet med at anlægge en sårforbinding?

Kapitel 21 Hørelse

Spørgsmål  1
Hvilken mekanisme beskytter øret mod partikler og støv?

Spørgsmål  2
Hvorfor er det vigtigt, at såvel skyllevæske som øredråber skal have kropstemperatur, før de kan anvendes til behandling?

Spørgsmål 3
Hvornår drypper man øret?

Spørgsmål  4
Hvordan skal høreapparatet vedligeholdes dagligt?

Spørgsmål  5
Hvordan opbevares høreapparater, når patienten ikke bruger dem?

Kapitel 22 Syn

Spørgsmål  1
I hvilke situationer er det nødvendigt straks af skylle øjnene?

Spørgsmål  2
Hvilken skyllevæske anvendes?

Spørgsmål  3
Hvilket udstyr kræves ved behandling med øjensalve?

Spørgsmål 4
Hvilke hygiejniske principper gælder ved øjendrypning?

Spørgsmål  5
Hvordan kan berøring af cornea med øjendråber undgås?

Kapitel 23 Medicingivning
Spørgsmål 1

Hvilke dispenseringsformer findes der?

Spørgsmål  2
Hvilke procedurer bruges ved indgift af tabletter og kapsler i sonde?

Spørgsmål  3
Hvordan indføres et suppositorie i rektum?

Spørgsmål  4
Hvordan instrueres en patient i brugen af turbohaler?

  1. Spørgsmål  5
    Hvordan sikrer man sig mod at fejlmedicinere?

  2. Spørgsmål  6
    Hvordan anvendes depotplastre?

Kapitel 24 Lejring

Spørgsmål  1
Hvilke overordnede principper skal man følge i forbindelse med lejring af en patient, der er i risiko for at udvikle tryksår?

Spørgsmål  2
Hvorfor er Fowlers leje en hensigtsmæssig lejring ved åndedrætsbesvær?

Spørgsmål  3
Hvorfor er Fowlers leje hensigtsmæssig hos patienter med nedsat hjertemuskelfunktion?

Spørgsmål  4
Hvornår er Trendelenburgs leje kontraindiceret?

  1. Spørgsmål  5
    Hvilke overvejelser har du i forbindelse med lejring af patienten med en halvsidig lammelse?


   
Videoer

Video 1 Påtagning af sterile handsker

Video 2 Skift af lagen fra side til side

Video 3 Skift af lagen oppefra og ned

Video 4 Skjorteskift hos patient med drop

Video 5 Særlig mundpleje

Video 6 Respirationstælling

Video 7 Iltbehandling

Video 8 Måling af blodtryk

Video 9 Bækkengivning

Video 10 Subkutan injektion

Video 11 Intramuskulær injektion

Video 12 Anlæggelse af perifert venekateter

Video 13 Fjernelse af suturer

Video 14 Fjernelse af agraffer

Video 15 Øreskylning

Video 16 Øjendrypning

Video 17 Medicin ved inhalation