Sundhedspædagogik i sundhedsfremme

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme

UDKOMMER 8. AUGUST

Læs mere

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme er en forskningsbaseret lærebog i sundhedspædagogik, der retter sig til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Den kan også anvendes på diplom-, master- og kandidatuddannelser inden for pædagogik og sundhedsvidenskab.

Kritisk sundhedspædagogik er en nøglefaktor i arbejdet med sundhedsfremme. Den kritiske sundhedspædagogik tager sit udgangspunkt i et positivt og holistisk sundhedsbegreb og refererer til social og individuel empowerment og udvikling af handlekompetence gennem dialog mellem sundhedsprofessionelle og borgere situeret i en specifik kontekst.
Når man arbejder med sundhedsfremme navigeres mellem to komplekse felter: det pædagogiske felt og det sundhedsfaglige felt, der har forskellige målsætninger, metoder og evalueringsmodeller. Det kan gøre det vanskeligt at svare på centrale spørgsmål, som praktikerne stilles over for i deres hverdag, fx: ”Hvad er den bedste måde at forbedre sundheden på?”, ”Hvordan involveres brugerne i sundhedsvæsenet?” eller ”Hvordan skabes der viden om, hvad der virker?”

Meningen med denne bog er ikke at give entydige svar på disse og lignende spørgsmål, men forfatterne inviterer læserne til refleksion på baggrund af det teoretiske og værdimæssige grundlag for sundhedspædagogik og sundhedsfremme, som bogen præsenterer.

Bogen udkommer her i 2. udgave i en revideret version med en række nye kapitler, der har fokus på nutidige perspektiver i arbejdet med sundhedsfremme. De nye kapitler præsenterer og diskuterer mental sundhed og sundhedsfremme, barrierer i sundhedskommunikation af betydning for social ulighed i sundhed, dilemmaer i det aktuelle fokus på trivsel, samt hvordan accelererede patientforløb og øget brug af digitale løsninger påvirker relationer i sundhedssektoren.

Bogens forfattere er Venka Simovska, Jeanette Magne Jensen, Monica Carlsson, Vibeke Koushede, Jette Benn, Kari K.B. Dahl, Lene Dørfler, Lone Grøn, Anette Hindhede, Geir Hyrve, Dorit Ibsen, Marie Lavesen Karlsson, Dorte Kousholt, Vinie Diana Hvidbak Levisen, Charlotte Meilstrup, Malene Kubstrup Nelausen, Helle Merete Nordentoft, Line Nielsen, Ulla Pedersen, Helle Schnor, Morten Sodemann & Karen Wistoft.

Sundhedspædagogik i sundhedsfremme
Redigeret af: Venka Simovska, Jeanette Magne Jensen & Monica Carlsson
2. udgave 2024
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712072027
Antal sider: 316
Pris: 399,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 08-08-2024