Videnskab og forskning

Videnskab og forskning

En lærebog til professionsuddannelser

"Videnskab og forskning" er en indføring i forskningsprocessen. Bogen henvender sig derved både til dem, der ønsker at kunne læse og forstå forskningsprojekter, og til dem, der skal deltage i og evt. selv skal forestå undersøgelser.

Pris: 229,00 kr.
Køb
Læs mere

Denne nye udgave af Videnskab og forskning indeholder et revideret afsnit om videnskabsteori og et nyt afsnit om epidemiologi. Hele bogen er ajourført både mht. fakta og litteratur.

Efter indledende kapitler om forskning, videnskab, videnskabelighed og forskningsetik behandles de faser, forskningsprojekter almindeligvis gennemløber. Størst vægt er lagt på forskningsmetoder; her præsenteres bl.a. kvalitative og kvantitative metoder, beskrivende undersøgelser, epidemiologiske undersøgelser, spørgeskemaer, interview og observation.

Målgruppen er især de professionsrettede mellemlange videregående uddannelser til sygeplejerske, jordemoder, ergo- og fysioterapeut, radiograf, pædagog, folkeskolelærer mv., men også fx medicinstuderende med behov for en grundlæggende introduktion til videnskab vil kunne læse bogen med udbytte.

Anmeldelser

"Overordentlig velskrevet, informationsrig og formidlet i et enkelt, præcist og meget klart sprog (...) fremragende til målgruppen" - Ugeskrift for Læger

Bogens forfattere

Anne-Lise Salling Larsen er dr. med., tidl. forskningsprofessor i klinisk sygepleje ved Odense Universitet (1993-1998). Hun har bred erfaring som klinisk forsker, som underviser i forskningsmetodologi og som bedømmer og vejleder ved forskningsprojekter.

Hans Vejleskov er uddannet lærer og mag.art. i psykologi, professor i udviklingspsykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet siden 1974. Hans Vejleskov har forsket i børns sproglige og intellektuelle udvikling, småbørnspædagogik, skolestart og humor.

Indhold
Videnskab, forskning og praksisfelter


Videnskab og forskning


Velafgrænsede vidensområder og forskellige praksisfelterViden og videnskabelighed


Videnskabsteori


Naturfag – humaniora – samfundsfag


Forskellige videnskabsteoretiske retninger


VidenskabelighedForskningens typer og faser


Forskningstyper


Forskningsprocessens faser


Baggrund og problemformulering (fase 1-4)


Design, metoder og etik (fase 5-6)


Praktisk tilrettelæggelse, gennemførelse, analyseBrug af tidligere litteratur


Bøger, rapporter og tidsskrifter


Litteratursøgning


Kritisk læsning af forskningslitteraturForskningsmetoder


Kvalitative og kvantitative metoder


Kombination af kvalitative og kvantitative data


Beskrivende forskning, eksperimenter og test


Epidemiologi


Spørgeskemaer og skalaer


Interview


Iagttagelse eller observation


Evaluering og evidens


EvidensAnalyse af data


Kvantitative data


Kvalitative data


Hermeneutisk fortolkningFormidling af forskningsresultater


Rapporter, bøger og tidsskrifter


Artikler til forskningstidsskrifter


Popularisering

Videnskab og forskning - En lærebog til professionsuddannelser
Anne-Lise Salling Larsen & Hans Vejleskov
2. udgave 2006
ISBN: 9788712042716
Antal sider: 146 sider
Pris: 229,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag