Empati i den sundhedsprofessionelle relation

Empati i den sundhedsprofessionelle relation

UDKOMMER 12. JUNI

Læs mere

Empati spiller en afgørende rolle i relationen mellem den sundhedsprofessionelle og mennesket, der har behov for hjælp. Men hvordan læres professionel empati?

Formålet med bogen er at klæde de studerende på de sundhedsprofessionelle grund- og videreuddannelser på, så de i deres praktik og videre arbejde kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i situationer og relationer med mennesker, der har brug for sundhedsydelser og indsatser i sundhedsvæsenet.

Bogen består af seks kapitler, som gradvist indfører læseren i begrebet empati og den professionelle empatiske proces. Hvert kapitel afsluttes med refleksionsspørgsmål og øvelser relateret til kapitlets tema. Bogen har desuden et selvstændigt øvelseskatalog, som kan anvendes uafhængigt af de enkelte kapitler.

Empati i den sundhedsprofessionelle relation
Ingeborg Bonnevie
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712070832
Antal sider: 170
Pris: 269,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 12-06-2023

Forfatter

Ingeborg Bonnevie

Ingeborg Bonnevie

Ingeborg Bonnevie (f. 1946) er cand.psych. og sygeplejerske. Læs mere