Empati i den sundhedsprofessionelle relation

Empati i den sundhedsprofessionelle relation

Empati spiller en afgørende rolle i relationen mellem den sundhedsprofessionelle og mennesket, der har behov for hjælp. Men hvordan læres professionel empati?

Pris: 269,95 kr.
Køb
Læs mere

Empati spiller en afgørende rolle i relationen mellem den sundhedsprofessionelle og mennesket, der har behov for hjælp. Men hvordan læres professionel empati?

Formålet med bogen er at klæde de studerende på de sundhedsprofessionelle grund- og videreuddannelser på, så de i deres praktik og videre arbejde kan indgå empatisk, etisk og refleksivt i situationer og relationer med mennesker, der har brug for sundhedsydelser og indsatser i sundhedsvæsenet.

Bogen består af seks kapitler, som gradvist indfører læseren i begrebet empati og den professionelle empatiske proces. Hvert kapitel afsluttes med refleksionsspørgsmål og øvelser relateret til kapitlets tema. Bogen har desuden et selvstændigt øvelseskatalog, som kan anvendes uafhængigt af de enkelte kapitler.

Anmeldelser og omtale

  "(...) ny bog guider sundhedsprofessionelle i, hvordan de bedst kan bruge deres empatiske kompetencer i samspil med patienter, demonstrerer stor indsigt i empatiens styrker og faldgruber." - Sundhedspolitisk tidsskrift

Podcast: Empati i den sundhedsprofessionelle relation

Empati spiller en afgørende rolle i relationen mellem sundhedsprofessionelle og mennesker, der har brug for hjælp. Sundhedsprofessionelle skaber hver dag empati til patienter og borgere uden at tænke over det. Bogen leverer et begrebsapparat til at sætte ord på, hvad det egentlig er, der sker, når vi skaber empati. I denne podcastepisode kan du høre mere om forfatterens tanker og bevæggrunde for at skrive bogen. I podcastepisoden kan du desuden blive klogere på forskellen mellem hverdagsempati og professionel empati samt konsekvenserne for patienten/borgeren, når empati ikke lykkedes.  

Podcastepisoden er et supplement til bogen Empati i den sundhedsprofessionelle relation.

Empati i den sundhedsprofessionelle relation
Ingeborg Bonnevie
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712070832
Antal sider: 170
Pris: 269,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 12-06-2023

Forfatter

Ingeborg Bonnevie

Ingeborg Bonnevie

Ingeborg Bonnevie (f. 1946) er cand.psych. og sygeplejerske. Læs mere