Børn og unge med cerebral parese

Børn og unge med cerebral parese

Børn og unge med cerebral parese er den første danske fagbog med fokus på denne diagnose.

Pris: 299,95 kr.
Køb
Læs mere

Børn og unge med cerebral parese er den første danske fagbog med fokus på denne diagnose. Cerebral parese er den hyppigste diagnose blandt børn, der har et bevægelseshandicap, og derfor vil de fleste terapeuter komme i kontakt med børn, unge og familier, som har cerebral parese inde på livet.

Det er bogens formål at bygge bro fra viden til praksis inden for neurorehabilitering. I bogen indføres læseren i en grundlæggende viden om, hvilke opmærksomhedspunkter man som fagprofessionel bør kende til på dette område.

Bogen er opdelt i tre dele: Del 1 – Helbredstilstand og sygdom (kap. 1-3) er en generel indføring i diagnosen, grundsyn og teoretisk referenceramme og kan med fordel læses som fundament for bogens andre kapitler. I del 2 – Kroppens funktioner og anatomi, aktivitet og deltagelse (kap. 4-13) adresseres specifikke fokusområder, herunder både KFA-, aktivitet- og deltagelsesperspektiver i forhold til mulige interventioner. For hvert fokusområde vil både undersøgelseselementer og interventionsmuligheder beskrives. Del 3 – Omgivelses- og personlige faktorer (kap. 14-19) har fokus på omgivelsernes betydning i de forskellige faser barnet og den unge møder i livet, samt personlige faktorer der kan have betydning for hverdagslivet med cerebral parese.

Målgruppen for Børn og unge med cerebral parese er ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende, færdiguddannede terapeuter, psykologer, lærere og logopæder o.a., der arbejder med børn og unge med cerebral parese i praksis.

Bogens forfattere er Line Zacho Greve, Patricia Behrend, Henrik Brøndum Holm, Jens Bo Nielsen, Mette Lund Møller, Kimmie Svendsen, Jakob Lorentzen, Derek Curtis, Kristine Berggren Smidt, Rasmus Frisk, Gunvor Kristine Christensen, Michelle Barner Bærentzen, Camilla Pihl Rasmussen, Louise Bøttcher, Mette Friis, Maj-Britt Bahn Christensen, Christina Andersen, Britta Andersen, Mie Maar Andersen, Olivia Dahl Nielsen, Malene Munch Fabricius, Mia Ibæk Touborg, Kirsten Nordbye-Nielsen, Sofie Ejlersen, Anne Vagner Jakobsen, Nanna Juliane Gadegaard, Astrid Ag, Helle Hüche Larsen og Helle Sneftrup Poulsen.

Børn og unge med cerebral parese
Redigeret af: Patricia Behrend, Line Zacho Greve & Henrik Brøndum Holm
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712070627
Antal sider: 272
Pris: 299,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 18-08-2023

CO2e-aftryk pr. eksemplar: 483 g (1. oplag)

Se case-video