Grounding

Grounding

Kropslig forankring i professionerne

At stå roligt i orkanens øje er muligt, hvis man er opmærksom på sit fundament, sin balance og er i stand til at hvile i, at jorden bærer under én.

Pris: 379,95 kr.
Køb
Læs mere

At stå roligt i orkanens øje er muligt, hvis man er opmærksom på sit fundament, sin balance og er i stand til at hvile i, at jorden bærer under én.

Vi lever i en tid, hvor mange oplever, at jorden ryster under os – klimakrise, krige og konflikter præger vores samtid, og mange oplever sig selv som usikre, stressende, ængstelige og urolige. I en sådan usikker tid stiger behovet for en grundlæggende fornemmelse af tryghed og sikkerhed. Også i velfærdsprofessionelles daglige arbejde med børn, unge, udfordrede og udfordrende grupper, sårbare, syge og ældre stilles der store krav til den professionelle om at kunne navigere i komplekse situationer. Det kræver nærvær, kontaktevne, lederskab og ro.

Kropsligt arbejde med grounding kan være en måde at træne evnen til at stå roligt og stærkt. Grounding er betegnelsen for oplevelsen af fysisk og psykisk nærvær, hvor man føler sig støttet af underlaget. Begrebet blev introduceret af Alexander Lowen, der har været en stærk inspirationskilde for en lang række terapeutiske retninger.

Denne bog indledes med en indføring i, hvad grounding er. Dernæst præsenteres bud på, hvordan grounding er knyttet til professionelt arbejde som psykomotorisk terapeut, fysioterapeut, pædagog, lærer og sygeplejerske. Til sidst afsluttes bogen med et øvelseskatalog med inspiration til, hvordan man konkret kan arbejde med grounding.

Bogen er udsprunget af et tværprofessionelt samarbejde mellem medarbejdere i Program for Krop og Mental Sundhed, Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi, VIA UC. 

Grounding – kropslig forankring i professionerne henvender sig til de professioner, der arbejder med mennesker, hvor arbejdet handler om at skabe relationer, der kan bidrage til at styrke borgernes trivsel, sundhed, læring, dannelse og livsduelighed – fx lærer-, pædagog-, psykomotoriker-, sygeplejerske-, fysioterapeut-, ergoterapeut- og psykologuddannelsen.

Grounding - Kropslig forankring i professionerne
Redigeret af: Lise Réol & Lone Wiegaard
1. udgave 2024
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712074458
Antal sider: 317
Pris: 379,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 13-05-2024

CO2e-aftryk pr. eksemplar: 478 g (1. oplag)