Massage og anden terapeutisk berøring

Massage og anden terapeutisk berøring

Bogen er tænkt som en lærebog til fysioterapeutuddannelsen, hvor de studerende introduceres til professionens manuelle værktøjer.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Massage og anden terapeutisk berøring er tænkt som en lærebog til fysioterapeutuddannelsen, hvor de studerende introduceres til professionens manuelle værktøjer. Bogen vil også kunne inspirere færdige fysioterapeuter, som arbejder med at udvikle deres praksis.  Derudover er studerende på private massageuddannelser også en relevant målgruppe for denne bog.

Bogens titel er en understregning af, at massage ikke er den eneste måde, man kan udøve terapeutisk berøring af patienter på. Efter at have læst bogen, øvet sig i en undervisningssammenhæng og lavet de skitserede øvelser, vil læseren af bogen have de praktiske og teoretiske færdigheder til at kunne udøve massage.

Massage og anden terapeutisk berøring er inddelt i tre dele. Den første del er en mere generel del, hvor der skitseres en forståelsesramme for resten af bogen, og introduceres til de videnskabelige paradigmer og overordnede teoretiske modeller, som er nødvendige for at få en grundig forståelse af fænomenet massage. Emner som den menneskelige betydning af berøring - set fra forskellige videnskabelige perspektiver - og hudsult bliver også omtalt i denne del.  Bogens anden del er den specielle og praktiske del, hvor der beskrives, hvordan man kommer i gang med at massere, og her vises de forskellige greb og teknikker. I denne del beskrives også, hvad evidensen siger om den kliniske effekt af massage, og hvorfor folk får ondt i muskler. Dernæst gennemgås i del to smerteteori, som er vigtig for at kunne hjælpe patienter, der klager over smerter. Til slut i del to omtales palliativ fysioterapi til alvorligt kronisk syge og døende samt helhedsorienteret kropsterapi. Del tre giver et indblik i forskellige cases med erfaringer inden for massage, og denne del kan bruges i undervisningen som oplæg til diskussioner om virkningsmekanismer og praksis. Desuden diskuteres det, hvilken plads massage og anden terapeutisk berøring kan tænkes at have i fremtiden, og hvordan fysioterapeutuddannelserne kan forberede sig til dette.

Se 20 korte videoer af forfatteren Nicolas Kjerulf, der knytter sig til bogen, og som kort forklarer forskellige massagegreb her.

Massage og anden terapeutisk berøring
Nicolas Kjerulf, Wanda Elisabeth Breum, Eva Bäcker Hansen, Morten Høgh & Jeppe Lindhardt
1. udgave 2022
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712064855
Antal sider: 240
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 22-04-2022

Kig i bogen