Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi

Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi

Med bogen Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi er det lykkedes at udgive en fælles grundbog til terapeutområdet for ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Pris: 629,95 kr.
Køb
Læs mere

Med bogen Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi er det lykkedes at udgive en fælles grundbog til terapeutområdet for ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Ergoterapeut- og fysioterapeut-professionerne har været igennem en udvikling mod en stærkere evidensbasering af fagområderne i de seneste år. Denne bog er den første af sin slags, der primært omhandler klinisk uddannelse, hvilket fylder 42 ECTS ud af professionsbachelor-uddannelsernes samlede 210 ECTS. Bogen retter blikket mod professionspraksis og den kliniske undervisning, og dermed også mod det praksisfelt de studerende efterfølgende skal arbejde i. 

Målgruppen for bogen er ergoterapeutstuderende og fysioterapeutstuderende. Baggrunden for en fælles bog for de to professioner er, at de udfordringer, som studerende møder i den kliniske undervisning, har så meget til fælles, at det berettiger til en fælles grundbog. Der er naturligvis stadig mange forskelligheder de to professioner imellem, og derfor er der også i mange af kapitlerne afsnit rettet mod henholdsvis ergoterapeuter og fysioterapeuter, ligesom de fleste kapitler også er skrevet i fællesskab af en ergoterapeut og en fysioterapeut.

Bogen kan anvendes som en forberedelse før det kliniske forløb; som en opslagsbog og under den kliniske uddannelse og endelig give stof til refleksion efter forløbet. Som klinisk underviser kan bogen benyttes som inspiration til undervisning og tematisering i uddannelsen.

Kapitlerne afsluttes med refleksionsspørgsmål til brug for videre arbejde med kobling mellem praksis og teori i uddannelses- og praksissammenhænge.

Med bidrag af:

Henrik Brøndum Holm, Nils Erik Sjöberg, Rikke Schacht Laisen, Henriette Niemann, Dorte Drachmann, Jette Pia Andersen, Jeanette Lindholm, Karin Pedersen, Henriette Niemann, Rikke Schacht Laisen, Helle Lange, Jytte Rotbøl, Anna Birthe Andersen, Lone Blak Lund, Elsebeth Dahl, Pernille Fogsgaard, Anette Enemark Larsen, Helle Møller Hansen, Kirsten V. Rasmussen, Wanda Breum, Janna Bohn Sylvestersen, Louise Søgaard Hansen, Diana Astrup Nielsen, Lone Elisabeth Andersen, Helene Maria Fuglsang-Damgaard, Jacob Østergaard Madsen, Jonna Jensen, Mette Eg Jørgensen, Maria Bensen Joensen, Marco Elver Hagesø, Oliver Schacht Laisen, Iben Holm Fogstrup, Jette Fischer Jensen, Camilla Wegener Hansen, Jesper Skytte, Louise M. Nielsen, Kristine Skødt Nielsen, Tina Helle, Naja Benigna Kruse, Jacob Ahlgreen Gram, Jette Hammer & Bjarke Schacht Laisen.

Klinisk praksis i ergoterapi og fysioterapi
Redigeret af: Henrik Brøndum Holm, Rikke Schacht Laisen, Henriette Kiirdal Niemann & Nils Erik Sjöberg
1. udgave 2022
Dutch bind
ISBN: 9788712064459
Antal sider: 380
Pris: 629,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 16-03-2022

Kig i bogen