Henriette Kiirdal Niemann

Henriette Kiirdal Niemann, ergoterapeut og master i voksnes læring og kompetenceudvikling.

Om forfatteren

Henriette har arbejdet inden for det psykiatriske område i hele sit arbejdsliv, først i Region Hovedstadens Psykiatri i en kombineret stilling som faglig leder og klinisk underviser og senest som vejleder for socialt udsatte i Ballerup Kommune. Har været tilknyttet som timelærer på Københavns Professionshøjskole som henholdsvis PBL- og Bachelorvejleder. Har siden 2018 været censorformand i Ergoterapeutuddannelsens censorkorps. Henriette er medforfatter og fagredaktør på flere lærebøger inden for ergoterapi og fysioterapi, og har desuden erfaring som oplægsholder/underviser på temadage, seminarier mv. for ergoterapeuter og fysioterapeuter i hele landet i emnet sanseintegration og psykiatri.