Praksisbog om autisme for ergo- og fysioterapeuter

Praksisbog om autisme for ergo- og fysioterapeuter

Formålet med bogen er at levere en opdateret viden til ergo- og fysioterapeuter om det terapeutiske arbejde med mennesker med autisme samt at præsentere forslag til, hvordan den terapeutiske intervention kan planlægges, udføres og evalueres.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Formålet med bogen er at levere en opdateret viden til ergo- og fysioterapeuter om det terapeutiske arbejde med mennesker med autisme samt at præsentere forslag til, hvordan den terapeutiske intervention kan planlægges, udføres og evalueres.

Bogen er delt op i fire overordnede dele samt et indledende og et afsluttende kapitel.

  1. del (kapitel 1-4) udgør grundlaget for at forstå autisme ud fra forskellige perspektiver, herunder psykiatrisk, psykologisk og neurofysiologisk. Denne del afsluttes med et kapitel om den ergo- og fysioterapeutiske undersøgelse.
  2. del (kapitel 5-10) fokuserer på de mere kropsbaserede tilgange til ergo- og fysioterapeutisk intervention. Disse kapitler omhandler emner som sanseintegration, low arousal, belastningstilstande, interoception samt motion og idræt.
  3. del (kapitel 11-12) tager fat på samtalebaserede tilgange, hvor fokusområderne er selvforståelse og køn.
  4. del (kapitel 13-17) dækker interventioner på aktivitets- og deltagelsesniveau. Disse kapitler behandler emner som hverdagsaktiviteter, erhvervsrettet rehabilitering, kontakt og socialt samspil, omgivelser samt udendørs aktiviteter

Til slut afrundes bogen med et perspektiverende kapitel omhandlende fremtidsperspektiver på området. 

Praksisbog om autisme for ergo- og fysioterapeuter henvender sig primært til ergo- og fysioterapeutstuderende, færdiguddannelse ergo- og fysioterapeuter, samt andre der arbejder med målgruppen bestående af børn, unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse (ASF). Det kan fx være ansatte i PPR, specialskoleregi, klinisk praksis, bosteder mm.

Praksisbog om autisme for ergo- og fysioterapeuter
Redigeret af: Diana Astrup Nielsen & Kirsten Bundgaard
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712069485
Antal sider: 288
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 15-11-2023

CO2e-aftryk pr. eksemplar: 495 g (1. oplag)