Videnskabsteori

Videnskabsteori

Lærebog for sundhedsprofessionelle

Videnskabsteori er en central disciplin for alle akademiske fag. Det er her, man kan få indblik i begrundelserne for de videnskabelige metoder og betydningen af abstrakte størrelser som objektivitet og sandhed.

Pris: 299,00 kr.
Køb
Læs mere

I bogen Videnskabsteori finder man overordnede, systematiske beskrivelser af kilderne til videnskabelig erkendelse og forskningens processer. Denne bog viser, hvordan betydningen af teoretiske diskussioner, synspunkter og begreber hænger sammen med videnskabelig praksis. Ved hjælp af eksempler, illustrative cases og kapitelopbygningen vises den naturlige forbindelse mellem abstrakte filosofiske overvejelser om videnskabens mål og erkendekilder, udvalgte eksempler på videnskabelige metoder, forskellige syn på forholdet mellem teori og virkelighed og spørgsmål om etik og forskningsprocesser. Bogens sidste kapitel omhandler opgaveskrivning som et udtryk for, at den videnskabelige model er basal i al akademisk tænkning.

Indholdsfortegnelse
Kapitel 1
Introduktion til bogen
Bogens syn på formålet med videnskabsteori
Bogens opbygning
 
Kapitel 2
Sundhedsfagenes emneområder
Videnskab om menneskets sygdomme

Sundhedsvidenskaben som tværfaglig disciplin

Grundforskning, anvendt forskning og målforskning

Forskning i alternativ behandling som videnskabsteoretisk udfordring

Afsluttende bemærkninger
 
Kapitel 3
Videnskabens mål og idealer
Videnskabens formål: Sandhed, begrundelse og viden
Videnskabelige idealer
 
Kapitel 4
Videnskabelig erkendelse
Erkendekilder
Erkendelsens former
Erkendelsens rækkevidde
Fejlkilder
Afsluttende bemærkninger
 
Kapitel 5
Videnskabelige metoder
Forskningsmål, metodetyper og data
Generelle redskaber for videnskaberne
Naturvidenskabelige forskningsmetoder
Samfundsvidenskabelige forskningsmetoder
Humanistiske forskningsmetoder
Tværgående forskningsmetoder
Afsluttende bemærkninger
 
Kapitel 6
Videnskabsteoretiske grundpositioner
Videnskabelig realisme
Antirealistiske positioner
Afsluttende bemærkninger
 
Kapitel 7
Forskningsetik
Etiske retningslinjer for forskning
Etiske hensyn i sundhedsfaglig forskning
Forskningsetiske spørgsmål og etisk teori
Afsluttende bemærkninger
 
Kapitel 8
Forskningens rammer og processer
Videnskab som proces
Emnevalg og metodevalg mellem teori og praksis

Afsluttende bemærkninger
 
Kapitel 9
Opgaveskrivning og den videnskabelige basismodel
Opgaver som videnskabelige undersøgelser i miniformat
Videnskabelig litteratur
Arbejdsprocessen i opgaveskrivning
Den færdige opgave
 
Forord

Videnskabsteori er en central disciplin for alle akademiske fag. Det er her, man kan få indblik i begrundelserne for de videnskabelige metoder og betydningen af abstrakte størrelser som objektivitet og sandhed. Her kan man også finde overordnede, systematiske beskrivelser af kilderne til videnskabelig erkendelse, forskningens processer og meget andet. Samtidig er det imidlertid et udbredt problem, at de videnskabsteoretiske diskussioner ofte fremstår løsrevet fra konkrete situationer og overvejelser. Derfor har vi i denne bog bestræbt os på at vise, hvordan betydningen af teoretiske diskussioner, synspunkter og begreber hænger sammen med videnskabelig praksis. Det har vi gjort ved hjælp af eksempler, illustrative cases og en kapitelopbygning, der viser den naturlige forbindelse mellem abstrakte filosofiske overvejelser om videnskabens mål og erkendekilder, udvalgte eksempler på videnskabelige metoder, forskellige syn på forholdet mellem teori og virkelighed og spørgsmål om etik og forskningsprocesser. Bogens sidste kapitel om opgaveskrivning er et udtryk for vores grundlæggende opfattelse af den videnskabelige model som basal i al akademisk tænkning.

Mange har bidraget til vores arbejde med bogen. Vi vil gerne takke vores kolleger ved filosofi ved Syddansk Universitet for deres bidrag til det frugtbare faglige miljø, der har dannet baggrund for arbejdet med bogen. Vi vil også gerne takke Jørgen Hass, Marianne Horsdal, Anita Holm Riis og Ove B. Schaffalitzky de Muckadell for at have bidraget til arbejdet med bogen ved forslag, diskussioner eller kommentarer til uddrag. En særlig tak til forlagsredaktør Birthe Kamp Nielsen og lektor ved Professionshøjskolen Metropol Helle Mathar for uundværlig sparring og gode ideer undervejs i processen. 

Esben Nedenskov Petersen
Caroline Schaffalitzky de Muckadell
Odense, 2014

Forfattere

Esben Nedenskov Petersen er ph.d. i filosofi og er ansat ved Syddansk Universitet som adjunkt i filosofi. Nedenskov Petersen har flere års erfaring med undervisning i videnskabsteori inden for samtlige videnskabelige hovedområder, herunder også sundhedsvidenskab. Han er tilknyttet forskergruppen Viden og værdier ved Institut for Kulturstudier ved Syddansk Universitet, hvor han ud over at beskæftige sig med videnskabsteori især forsker i erkendelsesteori og sprogfilosofi.

Caroline Schaffalitzky de Muckadell er ph.d. i filosofi og er ansat ved Syddansk Universitet som lektor i filosofi. Schaffalitzky de Muckadell har flere års erfaring med undervisning i bl.a. humanistisk og sundhedsvidenskabernes videnskabsteori. Hun tilknyttet forskergruppen Viden og værdier ved Institut for Kulturstudier ved Syddansk Universitet, hvor hun ud over at beskæftige sig med videnskabsteori bl.a. forsker i religionsfilosofi og filosofiens didaktik.

Videnskabsteori - Lærebog for sundhedsprofessionelle
Caroline Schaffalitzky de Muckadell & Esben Nedenskov Petersen
1. udgave 2014
ISBN: 9788712047971
Antal sider: 250 sider
Pris: 299,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 01-08-2014


Lignende bog