Spiritualitet og psykologi

Spiritualitet og psykologi

I Spiritualitet og psykologi beskrives, hvordan psykologfaglig viden kan kombineres med metoder, der inkluderer spirituelle erfaringer for at åbne op for kontakt til den følelsesmæssige, kropslige og intuitive intelligens, som findes bag det tænkende sind.

Pris: 269,95 kr.
Køb
Læs mere

I Spiritualitet og psykologi beskrives, hvordan psykologfaglig viden kan kombineres med metoder, der inkluderer spirituelle erfaringer for at åbne op for kontakt til den følelsesmæssige, kropslige og intuitive intelligens, som findes bag det tænkende sind. 

Bogens forfattere er alle praktiserende psykologer med ståsted i forskellige teoretiske udgangspunkter, men fælles for alle er, at de har personlig erfaring med spirituelle tilgange i deres psykoterapeutiske arbejde. De deler alle den erfaring, at spiritualitet som en dynamisk og meningsbærende kraft har betydning for menneskers dybeste eksistentielle væren og dermed også for menneskers helbredelse og mentale sundhed. I bogen reflekteres der bl.a. over begreberne åndelighed, essen, tro, (sinds)lidelse og selvet, og der gives eksempler på, hvordan åndsvidenskab kan overføres til den psykoterapeutiske praksis i form af fx hypnose, natur- og hjerteterapi samt eksistentielle samtaler. 

Bogen henvender sig til alle med en nysgerrighed og interesse for, hvordan spiritualitet, religion og tro kan integreres i og kvalificere det psykoterapeutiske arbejde.

Bogens forfattere er Lone Bennedsen, Hanne Frøyr, Peter Damgaard-Hansen, Maria Houe, Henrik Juul, Sheila Naja Kragelund, Kaspar Meitil, Heidi Frølund Pedersen, Maja Schondel og Dorte Toudal Viftrup.

Spiritualitet og psykologi
Redigeret af: Hanne Frøyr
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712073956
Antal sider: 178
Pris: 269,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 03-11-2023

CO2e-aftryk pr. eksemplar: 378 g (1. oplag)

Forfatter

Hanne Frøyr

Hanne Frøyr

Hanne Frøyr har arbejdet som psykolog i en årrække og har erfaret såvel personligt som professionelt, at tro og spiritualitet kan have afgørende betydning for menneskers livskvalitet. De seneste år hun været optaget af at skrive og holde foredrag. Er bl.a. forfatter til bøgerne Om mørke og om lys (2017) og Ind er den eneste vej ud (2020). Læs mere