Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet

Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet

En personcentreret tilgang på tværs af professioner og sektorer

En bog, der fokuserer på involvering af personer, der søger sundhedsvæsenet.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet – en personcentreret tilgang på tværs af professioner og sektorer er en bog, der fokuserer på involvering af personer, der søger sundhedsvæsenet. Bogen er den første af sin art i Danmark, og den beskriver alle aspekter af brugerinvolvering på tværs af sundhedssystemet.

Formålet med bogen er at give sundhedsprofessionelle øget viden og dermed bedre forudsætninger for at praktisere personinvolvering i et tværprofessionelt perspektiv. Personinvolvering forstås som de situationer, hvor personer, der er brugere af sundhedssystemet, er aktive deltagere i mødet med sundhedsvæsenet i det omfang den enkelte kan og vil.

Bogen indeholder 16 kapitler, og i erkendelse af betydningen af de personer, det hele drejer sig om, gives ordet i kapitel 1 til dem. Kapitlerne 2-6 introducerer de kernebegreber, som bogen baseres på – herunder den historiske udvikling frem mod dagens tilbud. I kapitlerne 7-9 ses der på involvering knyttet til mødet med hospitalerne. Kapitel 10 præsenterer involvering af de personer, der modtager interventioner knyttet til socialpsykiatrien, og kapitel 11 omhandler personer, der modtager interventioner på kommunale rehabiliteringsinstitutioner. Kapitel 12 ser på involvering, når personen modtager interventioner i eget hjem, mens kapitel 13 omhandler personen, der modtager interventioner boende på plejehjem. I kapitel 14 er fokus på personen, der modtager palliative indsatser i eget hjem eller på hospice. Endelig præsenteres i kapitel 15 involvering af personer, der er i specifikke behandlingsforløb, men som enten har gentagne møder med sundhedsvæsenet eller som kun møder sundhedssystemet i enkeltstående tilfælde. Bogen afsluttes med et perspektiv på fremtidens personinvolvering i sundhedsvæsenet.

Bogens hovedmålgrupper er ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker – både de studerende og færdiguddannede. Men selvom bogen primært henvender sig til disse professioner, vil den også være meget anvendelig for andre faggrupper, der har deres virke i sundhedssektoren.

Bogens forfattere er Mette Andresen, Sanne Angel, Susanne Boel, Maria Bonde, Marianne Cederholm, Jette Cortnum, Lene Duus, Annette Winther Erichsen, Rikke Guldager, Louise Søgaard Hansen, Morten Klessen, Hanne Kaae Kristensen, Henrik Kruse-Hansen, Christina Jessen-Winge, Anette Enemark Larsen, Line Lindahl-Jacobsen, Hanne Lisby, Anne Nielsen, Anette Lykke Nielson, Lene Nyboe, Dorthe Varning Poulsen, Maria Højfeldt Schive, Pernille Skovlund, Birgitte Møller Stamp, Vibeke Østergaard Steenfeldt, Anna Lei Stoustrup, Trine Lykkegaard Sønderkær, Brian Østergaard Sørensen, Brigitte Sørensen og Lone Toft.

Anmeldelser og omtale

" Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet er et flot arbejde. Bogen er grundig, detaljeret, omhyggelig, motiverende og meget klart tænkt og formuleret." - Medicinske Tidsskrifter, Sundhedskultur.dk

Brugerinvolvering i sundhedsvæsenet - En personcentreret tilgang på tværs af professioner og sektorer
Redigeret af: Anette Enemark Larsen, Lene Duus & Brigitte Sørensen
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712064893
Antal sider: 288
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 06-03-2023