Pædiatri

Pædiatri

Undersøgelsesredskaber for ergoterapeuter og fysioterapeuter

UDKOMMER 29. APRIL

Læs mere

Pædiatri – undersøgelsesredskaber for ergoterapeuter og fysioterapeuter har til hensigt at tydeliggøre vigtigheden i at undersøge børn og unge, når de er udfordrede på deres funktions- og færdighedsniveau for dermed at kunne indfange komplekse problemstillinger med betydning for deres hverdagsliv. Problemstillinger som i praksis varetages af begge professioner, og som også ergo-og fysioterapeutstuderende møder i deres kliniske undervisning. Det er bogens ønske at understrege vigtigheden af altid at støtte og udvikle den terapeutiske relation og samarbejdet med det enkelte barn og familie, da dette har afgørende betydning for at kunne støtte barnet/den unge i forhold til at udvikle de nødvendige færdigheder og øge deres generelle trivsel.

Bogen adresserer undersøgelsesredskaber, screening og tests, som imødegår motoriske, sansemotoriske, kognitive og sociale udfordringer med betydning for børns muligheder for aktivitet og deltagelse i deres dagligdag.

Med præsentationen af de udvalgte undersøgelsesredskaber er der i denne bog fokus på undersøgelses- og vurderingsfasen i det pædiatriske arbejde. I de præsenterede cases, som er indeholdt i hvert kapitel, vil også interventionsfasen og de valgte løsninger/tiltag blive foldet ud.
De valgte undersøgelses- og screeningsredskaber, som indgår i bogen, er på ingen måde udtømmende for de redskaber, som anvendes i praksis, men er redskaber, som er fremført af børneergoterapeuter og -fysioterapeuter i praksis, og undersøgelser som kan -/og bliver anvendt af begge faggrupper. 
Ambitionen er, at denne bog skal adressere nogle konkrete forslag til brug af undersøgelser i arbejdet med børn og unge, og dermed være en hjælp i forhold til at igangsætte meningsfulde tiltag for barnet/den unge og deres familier.

Bogens hovedmålgruppe er ergo- og fysioterapeutstuderende samt ergo- og fysioterapeuter i praksis. Derudover er bogen meget brugbar for andre professioner med interesse indenfor børneområdet.

Pædiatri - Undersøgelsesredskaber for ergoterapeuter og fysioterapeuter
Redigeret af: Helle Stegger, Trine Møllegaard Muckert & Anne-Mette Kjær
1. udgave 2024
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712072225
Antal sider: 256
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 29-04-2024