Teknologi og innovation i sundhedsvæsenet

Teknologi og innovation i sundhedsvæsenet

I det danske sundhedsvæsen er der gennem de senere år blevet fokuseret meget på teknologi i relation til pleje og behandling.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

I det danske sundhedsvæsen er der gennem de senere år blevet fokuseret meget på teknologi i relation til pleje og behandling. Den massive anvendelse af ny teknologi i sundhedsvæsnet samt den stigende interesse for udvikling af nye medicinske teknologier medfører, at der er et stort behov for, at de sundhedsprofessionelle kan medvirke til at fremme innovation ift. nye sundhedsteknologier og ‑services som en del af egen professionel praksis. 

Den teknologiske udvikling og det at arbejde innovativt, stiller store krav til det sundhedspersonale, der skal håndtere de nye udfordringer. De sundhedsprofessionelle skal i dag være forberedt på et sundhedsvæsen i forandring og på, at de udfordringer, de møder, kræver både faglige, menneskelige, innovative og teknologiske kompetencer. 

Teknologi og innovation i sundhedsvæsenet vil derfor som et af bogens fokusområder se på behovet for såvel digitale som innovative kompetencer, og bogen er inddelt i tre dele:

Del 1: Digitalisering af sundhedsvæsenet, ledelse og kompetenceudvikling
Del 2: Nye teknologiske arbejdsredskaber, diskurs og etik
Del 3: Innovation, kommercialisering og vurderingsmetoder

Bogen er tværfagligt orienteret og bidrager med ny viden bredt indenfor det sundhedsprofessionelle område, men også med oplæg til debat. Bogen vil i sin helhed bidrage til et nyt syn på de forandringer, der opleves i sundhedsvæsenet i dag. 

Bogen er velegnet til alle sundhedsprofessionelle uddannelser på såvel grund- som på efter- og videreuddannelsesniveau samt i praksisfeltet.

Teknologi og innovation i sundhedsvæsenet
Redigeret af: Trine Ungermann Fredskild & Ulla Gars
1. udgave 2023
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712065784
Antal sider: 304
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 11-10-2023

CO2e-aftryk pr. eksemplar: 538 g (1. oplag)