Patientologi

Patientologi

At være patient

Patientologi er læren om, hvordan det er at være patient. Det er vigtigt for sundhedsfagenes studerende at få forudsætninger for at forstå patienternes reaktioner på at være syge og afhængige, så de kan tilbyde en sygepleje, der lever op til de kvalitative mål i dagens sundhedsvæsen.

Pris: 269,00 kr.
Køb
Læs mere
I bogen Patientologiat være patient, kommer patienterne selv til orde gennem de autentiske patientfortællinger, der indleder bogen. I det hele taget spiller fortællingen som begreb og som konkret virkelighed en central rolle. De forskellige aspekter af at være syg forankres teoretisk, og såvel rollen som kronisk syg, handikappet og alvorligt syg beskrives.

Resultater af forskningen i patientologi danner grundlag for alle kapitlerne, og teoriudvikling om patientologi har sit eget kapitel. Det at være patient belyses også historisk, ligesom de pårørende har deres eget kapitel.

I 2. udgave er alle kapitlerne opdaterede og der er et nyt kapitel om patienten med anden etnisk baggrund end dansk.

Anmeldelser
"Om jeg er begejstret? Ja, det er jeg. Bogen er skrevet af kvalificerede folk, som brænder for deres emne. Bogen slipper aldrig, at patienten er i centrum, og at det er patientoplevelser, der danner grundlaget for patientologien. Dette understreges yderligere af bogens nænsomme sort-hvide fotografier. " - Jens Bydam, sygeplejerske, cand.phil., i Sygeplejersken, marts 2010

"En længe ventet og nødvendig antologi, der definerer, illustrerer og udlægger patientologien, som er et af de mest centrale begreber i sygeplejevirksomheden. Tak til redaktør Anne-Mette Graubæk og hendes medforfattere og tak til Gads Forlag." - Kirsten Halskov Madsen og Bodil Winther, begge sygeplejersker, cand.cur. og lektorer

Bogens indhold
Kap. 1
  
  

Patientfortællinger
Indsamlet og redigeret af Anne-Mette Graubæk


kap. 2
  
   

Patientologi – fra fortælling til grundlæggende værdier
Af Elisabet O.C. Hall og Anne-Mette Graubæk


Kap. 3
    
  

Teorier – om at være syg
Af Anne-Mette Graubæk og Elisabeth O.C. Hall


Kap. 4
   
  

Fortællingen
Af Pia Dreyer


Kap. 5
   
  

Kampen for at komme videre i livet
Af Sanne Angel


Kap. 6
  
  

Fysisk afhængighed – når kroppen svigter
Af Bente Martinsen


Kap. 7
   
  

Vanskelige patienter og sygeplejersker
Af Jette Joost Michaelsen


Kap. 8
   
  

Mødet med patienten med anden etnisk baggrund
Af Dorthe Nielsen


Kap. 9 
   
  

At være pårørende
Af Kirsten Rue Honoré


Kap. 10
  
  

Den uddannede patient
Af Helle Schnor


Kap. 11 
  
  

Patientkultur i historisk perspektiv
Af Trine LassenBogens forfattere

Sanne Angel er ansat som lektor på Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed ved Århus Universitet. Hun er uddannet sygeplejerske, har HD i organisation, er cand.cur. og ph.d. i sygeplejevidenskab. Sanne Angel har, ud over mange år i klinikken som sygeplejerske og leder, også undervist i grunduddannelsen, på masteruddannelsen i klinisk sygepleje og kandidatuddannelsen i sygeplejevidenskab samt på ph.d. uddannelsen ved Health, Aarhus Universitet. Aktuelt forskningsområde er rehabilitering og recovery set fra patientens og de pårørendes perspektiv.

Pia Dreyer er ansat som klinisk sygeplejespecialist, adjunkt ved Anæstesiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, hvor hun arbejder med forskning og udvikling inden for intensivspecialet og hjemmerespiratorbehandling. Kvalitativ forskning, herunder fænomenologisk hermeneutik, narrativer, tekst og fortolkning er hendes primære interessefelt. Pia Dreyer er uddannet sygeplejerske med diplomuddannelse i undervisning og uddannelse, samt cand.cur. og ph.d.

Anne-Mette Graubæk har været ansat som lektor ved University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Hun er uddannet som sygeplejerske, har diplomuddannelse i undervisning og uddannelse, og hun er cand.cur. Anne-Mette Graubæk har undervist i grunduddannelsen i mange år og i diplomuddannelsens moduler med patientologi og udvikling af klinisk praksis.

Elisabeth O.C. Hall er professor emerita i klinisk sygepleje med tidligere ansættelse ved Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet. Hun har uddannelse som sygeplejerske og sygeplejelærer og er SA, cand.cur., ph.d, og dr.med. Elisabeth O.C. Hall har mange års erfaring med forskning, vejledning og undervisning, og hun har en omfattende og fortsat videnskabelig produktion. Forskningen handler hovedsaglig om forældres, bedsteforældres og sygeplejerskers oplevelser i neonatal kontekst. Undervisningen har handlet om sygeplejeteorier, kvalitative forskningsmetoder samt egen forskning.

Kirsten Honoré er ansat som uddannelseskonsulent og lektor ved University College Lillebælt, Videreuddannelse og praksisudviklin–g – Social og sundhed i Odense, hvor hun har de sundhedsfaglige diplomuddannelser som sit primære arbejdsområde. Kirsten Honoré er uddannet sygeplejerske, cand.cur. og Master i voksnes læring og kompetenceudvikling. Hun har igennem 10 år frem til 2007 været ansat som underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Odense og har sammen med Anne-Mette Graubæk medvirket til etablering af Netværksforum for akademiske sygeplejersker på Fyn.

Trine Lassen er ansat som forsknings- og udviklingskonsulent ved Professionshøjskolen Metropol, Institut for sygepleje. Hun er uddannet sygeplejerske, er cand. mag. og ph.d. i historie. Trine Lassen har undervist som lektor i en del år på grunduddannelsen og efter- og videreuddannelsen i sygepleje. Hun har blandt andet undervist i sygeplejefagets vidensgrundlag og historie.

Bente Martinsen er ansat som adjunkt på Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje v. Aarhus Universitet. Hun er uddannet sygeplejerske, har en diplomuddannelse i undervisning og uddannelse og er cand.cur. Hun blev i 2008 ph.d. på undersøgelsen ”Varig afhængighed af hjælp til at spise. En fænomenologisk undersøgelse af rygmarvsskadedes oplevelser”. Bente Martinsen har arbejdet som klinisk syge­plejerske inden for neurologi og hjertemedicin og har desuden undervist i grunduddannelsen for sygeplejersker og på forskellige videreuddannelser.

Jette Joost Michaelsen er sygeplejerske og har bl.a. været hjemmesygeplejerske gennem ca. 10 år. Hun er cand. comm. med samfundsfag fra RUC og ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Som forsker er Jette Joost Michaelsen tilknyttet Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Forskningsområder: Kommunikation ("vanskelige patienter" og hjemmesygeplejersker, etniske minoriteter i sundhedsvæsene–t – herunder bl.a. immigrantmænd i hjerterehabilitering), social ulighed i sundhed, kvalitativ metodologi. Aktuelt: Mænd, maskulinitet, kræft og mestring.

Dorthe Nielsen er ansat som klinisk sygeplejeforsker i Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og som adjunkt i Center for Global Sundhed på Syddansk Universitet. Hun er uddannet sygeplejersker, og hun er cand.scient.san. samt ph.d. Dorthe Nielsen har gennem flere år arbejdet med kronisk syge patienter samt patienter med anden etnisk baggrund. Hun har desuden undervist i mange år i kommunikation, patientundervisning samt i mødet med patienten med anden etnisk baggrund. Forskningsmæssigt er hendes interessefelt kvalitativ forskning, narrativer inden for patient perspektiver og hverdagsliv, men også tværvidenskabelig forskning.

Helle Schnor er ansat som udviklingschef i Psykiatrisk Center Glostrup. Hun er uddannet sygeplejerske, har diplomuddannelse i sygeplejefaglig ledelse og er cand.cur. og ph.d. Helle Schnor har arbejdet mange år i klinisk praksis, bl.a. som leder og udviklingssygeplejerske med kræftpatienter og patienter med kroniske sygdomme. Hun har været med til at udvikle rehabilitering og patientuddannelse på tværs af hospital og kommunale sundhedscentre. Hendes ph.d. afhandling handler om patientuddannelse, sundhedspædagogik og hverdagsliv i forbindelse med hjertesvigtspatienter.

Bogens redaktør

Anne-Mette Graubæk er tidligere lektor ved University College Lillebælt, sygeplejerskeuddannelsen i Odense. Hun er uddannet som sygeplejerske, har diplomuddannelse i undervisning og uddannelse, og hun er cand.cur. Anne-Mette Graubæk har undervist i mange år i grunduddannelsen og i diplomuddannelsens moduler med patientologi og udvikling af klinisk praksis. Hun har desuden deltaget i udviklingsprojekter om informationskompetence og medvirket til etablering af Netværksforum for akademiske sygeplejersker på Fyn.

Patientologi - At være patient
Redigeret af: Anne-Mette Graubæk
2. udgave 2013
ISBN: 9788712048015
Antal sider: 253
Pris: 269,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 15-05-2013