Personcentreret neurorehabilitering

Personcentreret neurorehabilitering

Viden og praksis

Bogen har til hensigt at give et opdateret videns- og praksisforankret bidrag til den personcentrerede tænkning inden for neurorehabilitering.

Pris: 349,95 kr.
Køb
Læs mere

Personcentreret neurorehabilitering – viden og praksis har til hensigt at give et opdateret videns- og praksisforankret bidrag til den personcentrerede tænkning inden for neurorehabilitering. Herunder vil bogen også være med til at udvikle begrebsapparatet og skabe klarhed over, hvad neurorehabilitering er i dag både nationalt og internationalt.

Bogen er kendetegnet ved at anlægge et biopsykosocialt perspektiv på rehabilitering, hvor en række forskellige teoretiske perspektiver og forskningsbaseret viden sammenholdes med praksiserfaring, og hvori rehabilitering anskues både som en problemløsningsproces og en lærings- og mestringsproces. Bogen anvender derfor en helhedsorienteret tilgang som overordnet referenceramme til forståelse af rehabilitering, og fokus er rettet mod, hvordan sundheds- og socialfaglige indsatser informeres af personlige og omgivelsesmæssige faktorer gennem hele rehabiliteringsprocessen.

Kapitlernes indhold fremstår som et samspil mellem teoretisk eller forskningsbaseret viden, og bogen indeholder også mange eksempler og cases, der alle illustrerer eller understøtter kapitelteksterne. Bogen indledes med to teoretiske kapitler mhp. at skabe et opdateret og rammesættende vidensgrundlag. Herefter følger 12 kapitler, der omhandler behovsvurdering, undersøgelse, målsætning, interventioner og evaluering inden for forskellige områder af personcentreret neurorehabilitering.

Personcentreret neurorehabilitering er målrettet studerende og undervisere på de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske professionsuddannelser samt studerende fra andre uddannelsesretninger med interesse for neurorehabilitering. Bogen henvender sig dermed til studerende på bachelorniveau, men den vil med stor fordel også kunne anvendes af studerende på kandidatniveau.

Der er beklageligvis sket en slåfejl i rabatprisen i vores annonce i Ergoterapeuten. Den rigtige rabatpris med Ergoterapeutens kode er 263,96,-

Personcentreret neurorehabilitering - Viden og praksis
Redigeret af: Hanne Kaae Kristensen & Hanne Pallesen
1. udgave 2022
Softcover m. flapper
ISBN: 9788712070375
Antal sider: 272
Pris: 349,95 kr.
Udgiver: Gads Forlag
Udgivelsesdato: 10-06-2022